Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

Ogłaszamy kolejną edycję Szkolnego Konkursu Fotograficznego. Fotografie kolorowe lub czarno-białe, o wymiarach 15x21 cm należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem słownym (pseudonimem artystycznym). Należy do niej dołączyć  osobną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą imię, nazwisko i klasę autora zdjęć. Zdjęcia należy dostarczyć do sekretariatu Liceum w terminie do 6 grudnia 2019 roku. Prace oceniane będą w trzech kategoriach tematycznych: 1. Portret, 2. Pejzaż, 3. Martwa natura. Wybór kategorii jest dowolny. Do poszczególnych kategorii można dostarczyć maks. 3 zdjęcia. Zapraszamy do udziału w konkursie!

© 2022 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie