Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

Dzisiaj rozpoczynamy nauczanie w trybie stacjonarnym. Obowiązuje plan lekcji zapisany w dzienniku elektronicznym. Może on różnić się od planu z ubiegłego tygodnia, więc prosimy o wnikliwe zapoznanie się z nim, a zwłaszcza ze zmianami gabinetów.
Czas trwania lekcji ulega zmianie. Lekcje odbywają się wg poniższego harmonogramu:

 

 

nr lekcji

czas trwania

1

8.00 – 8.45

2

8.55 – 9.40

3

9.50 – 10.35

4

10.50 – 11.35

5

11.45 – 12.30

6

12.40 – 13.25

7

13.35– 14.20

8

14.30 – 15.15

9

15.20 – 16.05

10

16.10– 16.55

Przypominamy wszystkim o konieczności przestrzegania epidemiologicznego reżimu sanitarnego: noszeniu maseczek podczas przerw na terenie korytarzy, utrzymywaniu dystansu społecznego, częstym i dokładnym myciu dłoni, dezynfekcji dłoni i powierzchni za pomocą płynów wirusobójczych.
Nie twórzmy tłoku, a zwłaszcza nie róbmy tego w obrębie ciągów komunikacyjnych (schodów i wąskich przejść).
Na podłogach pojawiły się oznaczenia poziome. Zaznaczone żółto - czarną taśmą obszary korytarzy stają się strefami, przez które można przechodzić, ale na terenie których nie wolno przebywać. Ciągi schodowe zostały podzielone na połowy i  oznaczone tak, aby ruch na nich był wyłącznie prawostronny. Prosimy przestrzegać  tych oznaczeń.
Zachęcamy do przebywania w czasie przerw na świeżym powietrzu oraz wietrzenia gabinetów. Drzwi wejścia głównego i wejścia na parking szkolny zostają odblokowane do odwołania tak, aby umożliwić swobodne wychodzenie na teren obrębu szkoły. Jednocześnie kategorycznie zabraniamy wychodzenia w czasie przerw poza obszar szkoły wyznaczany okalającym ją płotem.
Plan zastępstw zamieszczono w dzienniku elektronicznym  i w planie zastępstw na stronie internetowej szkoły.
Jutro wychowawcy rozdadzą uczniom maseczki, a wychowawcy klas pierwszych, dodatkowo, legitymacje szkolne.
Magnetyczne karty dostępowe będą wydawane uczniom klas pierwszych w przyszłym tygodniu.
Spotkanie z uczniami klas trzecich poświęcone deklaracji egzaminu maturalnego planowane jest na poniedziałek 14.09 po 3. lekcji.
Kiermasz podręczników zaplanowany jest na wtorek 15.09 na przerwach po lekcjach 1-4. Przed wejściem głównym do szkoły zostaną wystawione ławki, przy których będzie można dokonywać transakcji.
Fotograf planowany jest na środę 16.09.

© 2022 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie