Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

1. Brak zmian w planie w piątek, 9 października 2020.
2. Na lekcjach 1-3 na dużej sali gimnastycznej odbywa się próba przed planowanym Koncertem Jesiennym. Lista uczniów uczestniczących znajduje się na tablicy ogłoszeń.
3. Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Samorządu uczniowskiego. Chcący wystartować w wyborach proszeni są o zgłaszanie się do obecnego Przewodniczącego SU (jest nim Michał Barton z 3a) albo do opiekuna SU (Pani Weroniki Navus-Wysockiej).
4. Informacje dotyczące pracy szkoły od poniedziałku 12 października


4.1 Od soboty 9 października powiat kościerski znajdzie się w tzw. „strefie czerwonej”. Oznacza to, że od poniedziałku przebywać będziemy na terenie szkoły w maseczkach także podczas lekcji.
4.2 Odwołane zostają wszystkie wycieczki i zbiorowe wyjścia.
4.3 Koncert jesienny (13.10) jeśli się odbędzie, to tylko w wersji on-line.
4.4 Z noszenia maseczki / przyłbicy zwolnieni są tylko osoby posiadające przy sobie zaświadczenie lekarskie z wyraźnie zapisanym przeciwskazaniem do noszenia maseczki / przyłbicy (zaświadczenie o astmie nie wystarczy).
4.5 Wg zapowiedzi Starosty Kościerskiego – ma zostać zwiększona ilość autobusów obsługujących przejazdy do- i z Kościerzyny tak, aby mogli jeździć wszyscy przy zachowaniu wymogu połowy miejsc wolnych.
4.6 Rekomendujemy powstrzymanie się od organizacji i uczestnictwa w imprezach masowych i zgromadzeniach, w tym w połowinkach. Przypominamy równocześnie, że połowinki nie są imprezą szkolną.

© 2022 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie