Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

LEGENDA:

czcionką pogrubioną zaznaczono pozycje obowiązkowe, czytane w całości;

*(gwiazdka) oznacza pozycje, których nie można pominąć;

(fr.) (fragment) oznacza utwory czytane w całości lub we fragmentach (decyzja należy do nauczyciela).

O wyborze utworów poetyckich i innych, niewymienionych z tytułu, tekstów decyduje nauczyciel.

            ZAKRES PODSTAWOWY  

            ZAKRES ROZSZERZONY

       ANTYK

-     wybrane mity

-     Biblia (wybrane psalmy, Pieśń nad pieśniami (fr.), Księga Hioba (fr.), Apokalipsa św. Jana (fr.))

-     Sofokles, Antygona lub Król Edyp

-     Biblia (fr. ST i NT jako konteksty interpretacyjne)

-     Horacy, wybrane liryki

LITERATURA STAROPOLSKA

-     Dzieje Tristana i Izoldy (fr.)

-     * Bogurodzica, Posłuchajcie bracia miła...

-     * J. Kochanowski, pieśni , treny i psalm (wyb.)

-     M. Sęp-Sarzyński (wybrane sonety )

-     W. Szekspir, Makbet lub Hamlet

-     M. Cervantes, Don Kichote (fr.)

-     D. Alighieri, Boska komedia (fr.)

-     J. Kochanowski, Treny (jako cykl)

-     poezja barokowa (np. J.A. Morsztyn, D. Naborowski)

OŚWIECENIE

-     I. Krasicki, wyb. satyra lub Monachomachia (fr.)

ROMANTYZM

-     A. Mickiewicz, wybrane sonety i ballady (w tym Romantyczność), *Dziady cz. III, *Pan Tadeusz; Dziady cz. IV (fr.)

-     J. Słowacki, wybór poezji ; Kordian (fr.)

-     C. K. Norwid, wybór poezji

-     J.W. Goethe, Faust (fr.)

-     wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej

-     J. Słowacki, Kordian lub Fantazy

-     Z. Krasiński, Nie-Boska komedia

POZYTYWIZM

-     B. Prus, *Lalka

-     F. Dostojewski, wybrany utwór (np. Zbrodnia i kara)

-     realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. H. Balzak, Ojciec Goriot; E. Zola, Nana; G. Flaubert, Pani Bovary)

MŁODA POLSKA

-     S. Żeromski, wybrany utwór (np. Ludzie bezdomni lub Przedwiośnie)

-     S. Reymont, Chłopi (t. 1: Jesień)

-     S. Wyspiański, *Wesele

-     J. Conrad, Jądro ciemności

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE

-     *B. Schulz, wybrane opowiadanie

-     B. Leśmian, J. Tuwim, J. Lechoń, J. Przyboś, J. Czechowicz, K.I. Gałczyński – wybrane wiersze

-     W. Gombrowicz, *Ferdydurke (fr.)

-     S.I. Witkiewicz, Szewcy

-     M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

LITERATURA WSPÓŁCZESNA

-     K.K. Baczyński, T. Różewicz, Cz. Miłosz, W. Szymborska, Z. Herbert, E. Lipska, m. Białoszewski, A. Zagajewski, S. Barańczak, J. Twardowski – wybrane wiersze

-     T. Borowski, wybrane opowiadanie

-      J. Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie

-     wybrany dramat z XX wieku (np. S.I. Witkiewicza, S. Mrożka, T. Różewicza)

-     wybrana powieść polska z XX lub XXI wieku (np. M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka; Z. Nałkowska, Granica; J. Mackiewicz, Droga donikąd; S. Lem, Solaris; J. Stryjkowski, Austeria; T. Konwicki, Kronika wypadków miłosnych)

-     wybrana powieść światowa XX lub XXI w. (np. F. Kafka, Proces; A. Camus, Dżuma, G. Orwell, Rok 1984, I.B. Singer, Sztukmistrz z Lublina, G.G. Marquez, Sto lat samotności, U. Eco, Imię róży)

-     I. Amiel (wybr. opowiadanie z tomu Osmaleni) lub H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem (fr.)

-     G. Herling-Grudziński, Inny świat (fr.)

-     R. Kapuściński, Podróże z Herodotem (fr.)

-     G. Herling-Grudziński, wybr. opowiadanie

-     wybrana powieść lub zbiór opowiadań z  X lub XXI wieku (np. M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, M. Kuncewiczowej, J. Wittlina, J. Mackiewicza, J. Stryjkowskiego, A. Kuśniewicza, T. Konwickiego, S. Lema, W. Myśliwskiego, M. Nowakowskiego, J. Pilcha, O. Tokarczuk, S. Chwina, P. Huellego)

-     wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) XX-wiecznych autorów lit. Światowej (np. F. Kafki, T. Manna, V. Nabokova, A. Camus, I.B. Singera, J. Steinbecka, K. Vonneguta, G.G. Marqueza, G. Grassa, U. Eco. M. Kundery)

-     wybrane wiersze XX-wiecznych poetów polskich (innych niż na p. podstawowym)

-     wybrany esej M. Jastruna lub Z. Kubiaka dotyczący kultury antycznej

-     wybrany esej Cz. Miłosza, Z. Herberta,

-     inny esej autora polskiego (np. K. Wyki, J. Błońskiego, M. Janion, L. Kołakowskiego, ks. J. Tischnera, J. Rymkiewicza, J. Stempowskiego)

-     wybrany reportaż autora polskiego (np. R. Kapuścińskiego, K. Kąkolewskiego, H. Krall, H. Grynberga)

-     dziennik (fragm.) (np. M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, J. Iwaszkiewicza, W. Gombrowicza)

-     Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski (fr.)

© 2022 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie