Oferta zajęć dodatkowych wspomagających rozwój ucznia.

Rok szkolny 2022/2023

 

L.p.

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

1.

Cyprian Zalewski

Olimpiada Języka Niemieckiego

Poniedziałek

15.05-16.30

02

2.

Rafał Słomiński

Olimpiada Historyczna

Wtorek

8.00-8.45

23

3.

Rafał Słomiński

PRL bez cenzury oraz historia III RP. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z historii

Poniedziałek

13.30-14.15

23

4.

Weronika Navus-Wysocka,

Grzegorz Knopik

Zajęcia dla uczniów klas czwartych przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Wtorek

8.00-9.45

Biblioteka szkolna

5.

Adrianna – Lubińska Kaiser

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii

Czwartek

8.00

29

6.

Maciej Szulc

Fizyka techniczna dla klas trzecich szkole podstawowej

Sobota

 

 

7.

Izabela Zgleszewska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Czwartek

Piątek

13.30-14.15

9.50-10.35

8

8.

Aleksander Zięba

Przygotowanie do matury ustnej z języka angielskiego i do egzaminu w zakresie rozszerzonym. IV Ee

Sobota

9.00-12.00

28

9.

Wiesława Sabisz

Chemia laboratoryjna dla zainteresowanych I półrocze dla klas II i III, II półrocze dla klas I

Wtorek

Piątek

 

15.05-15.55

 

31

10.

Artur Dziemiński

English Academic Skills

Sobota

9.00-12.15

24

11.

Anna Kąkol

Spotkania szkolnej redakcji „Blachy”

Piątek

15.10

34

12.

Danuta Żywicka

Matematyka politechniczna

Wtorek

8.00-9.40

29

13.

Grażyna Reca

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki

Środa

8.00

6

14.

Grażyna Reca

Zajęcia przygotowujące do matury z fizyki

Czwartek

8.00

6

14.

Bartłomiej Kowalewski

Piłka siatkowa chłopców

Wtorek

16.00

I LO

15.

Bartłomiej Kowalewski

Piłka ręczna dziewcząt i chłopców

Poniedziałek

15.30

Nowa Karczma

16.

Robert Cieszyński

Piłka nożna dziewcząt

Poniedziałek

15.55-17.20

 

17.

Tomasz Stasiak

Piłka koszykowa dziewcząt

Piątek

15.55

 

18.

Tomasz Stasiak

Piłka koszykowa chłopców

Piątek

15.55

 

19.

Krzysztof Hinca

Piłka nożna chłopców

Środa

15.05

 

 

Monika Skowrońska

Zajęcia dla klas czwartych przygotowujące do egzaminu maturalnego z chemii

Wtorek

8.00

31

 

Marzena Witt

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego matematyki w zakresie rozszerzonym dla klasy IV a

Czwartek

13.30 – 14.15

7

22.

Joanna Małkińska

Konsultacje z matematyki. Przygotowanie do matury

Wtorek

8:00

25

23.

Cyprian Zalewski

Zajęcia przygotowujące

do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Poziom podstawowy

i rozszerzony

Piątek

8.00-8.45

02

24.

Zbigniew Rolbiecki

Zajęcia dodatkowe

z matematyki dla klasy IV c. Przygotowanie

do egzaminu maturalnego. Poziom podstawowy.

Środa

15.00-15.55

09

25

Konrad Małkiński

TUR – Towarzystwo Uszlachetniających Rozrywek

Wtorek

Środa

od 14.20

od 13.30

22

22