Na stronie NFZ został udostępniony biuletyn poruszający tematy dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Można wnim znaleźć informacje dotyczące m.in.:

  • wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,
  • znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,
  • nauki samoakceptacji,
  • przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,
  • wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W tym miejscu można zapoznać się z jego treścią. Polecamy


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych