Zastępstwa w środę 02.02.2022


 

I. Makurat

5

3b

zaj. odwołane

Gulczyńska-Zalewska I.

J. Gralak

5

 

 

 

6

3b

DEKLARACJE MATURALNE / 24a

R. Słomiński

6

 

 

 

7

 

 

 

7

1Cc 1Dd 1Ee ka 1

zaj. odwołane

Gulczyńska-Zalewska I.

Z. Rolbiecki

A. Kąkol

8

 

 

 

8

1Cc 1Dd 1Ee ka 1

zaj. odwołane

Gulczyńska-Zalewska I.

Z. Rolbiecki

A. Kąkol

 

 

Zastępstwa w czwartek 03.02.2022


 I. Makurat

 

1

2a 2Bb 2Ee ka 2

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka  

J. Gralak  

B. Pobłocka

1

 

 

 

2

2a 2Bb 2Ee ka 2

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka  

J. Gralak  

B. Pobłocka

2

 

 

 

3

 

 

 

3

10.00 – 10.30

DEKLARACJE MATURALNE / 24a

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

5

12.00 -12.30

DEKLARACJE MATURALNE / 24a

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

7

14.00 – 15.00

DEKLARACJE MATURALNE / 24a

 

8

 

 

 

8