Informacja o pracy I LO w Kościerzynie  4 kwietnia 2024 / czwartek

Na 2 lekcji w gab. B1 odbywają się pisemne eliminacje II etapu konkursu „Obcy w Wybickim” z języka niemieckiego.

Lista uczestników na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pan Cyprian Zalewski.

 

Na lekcjach 5-7 w gab. 37 klasa 4Dd pisze próbny pisemny egzamin maturalny z geografii.

Organizacja i opieka: Pani Lucyna Kowalke.

 

Na lekcjach 6-8  w bibliotece szkolnej uczniowie pozostałych klas czwartych piszą próbny pisemny egzamin maturalny z geografii.

Lista uczestników na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pani Anna Kowalke.

Zmiany w planie lekcji  4 kwietnia 2024 / czwartek

 

matura pisemna z geografii

5

4Dd

matura z geografii / 37

L. Kowalke

 

6

4Dd

matura z geografii / 37

M. Grulkowski

6

kl. IV

matura z geografii / biblioteka

A. Kowalke

2Dd

geografia → 28

L. Kowalke

7

4Dd

matura z geografii / 37

I. Zgleszewska

7

kl. IV

matura z geografii / biblioteka

J. Kin

2c

geografia → 29

L. Kowalke

1Bb I

angielski → 24

A. Dziemiński

 

8

kl. IV

matura z geografii / biblioteka

A. Kowalke

 

 

 

B. Kowalewski

4

3Dd wf4C

wf

T. Stasiak

5

3Dd wf4C

wf

T. Stasiak  

6

1Aa wf4C

zaj. odwołane

G. Reca

7

1Aa wf4C

zaj. odwołane

G. Reca

8

4Aa/4a wf4C

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka

1Aa II

angielski → 08.04 lekcja 7 / gab. 33

A. Dziemiński

9

4Aa/4a wf4C

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka

W. Szymańska

1

3Dd II

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

2

3Dd II

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

3

3Dd I

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

5

1Cc II

zaj. własne / wieczernik

J. Kreft-Bollin

6

1Cc I

zaj. własne / wieczernik

A. Dziemiński

7

3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

8

3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

 

 

 

 Plan dyżurów – 4 kwietnia 2024 / czwartek

0

7:50-8:00

parter

W. Navus-Wysocka

0

7:50-8:00

I piętro

B. Pobłocka

0

7:50-8:00

II piętro

A. Kąkol

1

8:45-8:55

parter

G. Reca

1

8:45-8:55

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

1

8:45-8:55

II piętro

M. Skowrońska

2

9:40-9:50

parter

B. Mielewczyk

2

9:40-9:50

I piętro

A. Zięba 

2

9:40-9:50

II piętro

B. Pałasz

3

10:35-10:50

parter

B. Galant

3

10:35-10:50

I piętro

M. Grulkowski

3

10:35-10:50

II piętro

M. Schmidt

4

11:35-11:45

parter

J. Kin

4

11:35-11:45

I piętro

A. Dziemiński

4

11:35-11:45

II piętro

A. Kowalke   

5

12:30-12:40

parter

Z. Rolbiecki

5

12:30-12:40

I piętro

J. Małkińska  

5

12:30-12:40

II piętro

N. Cygert

6

13:25-13:30

parter

J. Gralak

6

13:25-13:30

I piętro

E. Grzyb   

6

13:25-13:30

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

7

14:15-14:20

parter

M. Frąckiewicz

7

14:15-14:20

I piętro

R. Słomiński 

7

14:15-14:20

II piętro

ks. P. Wyka

8

15.05–15.10

parter

I. Zgleszewska 

8

15.05–15.10

I piętro

W. Piwowarczyk