Informacja o pracy I LO w Kościerzynie 4 października 2023 / środa

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do zgłaszania swoich kandydatur do Młodzieżowej Rady Powiatu.

Jeśli czujesz chęć do działania na rzecz młodzieży – to jest miejsce dla Ciebie.

Zgłoszenia przyjmuje opiekun Samorządu Uczniowskiego – Pani Weronika Navus-Wysocka.

 

Ze względu na posiedzenie Komisji Socjalnej –

duża przerwa potrwa 25 minut. Przerwy po 2. I 4 lekcji zostają skrócone do 5 minut.

Szczegóły przedstawiono poniżej (w planie dyżurów).

 
 

 

Zmiany w planie lekcji  4 października 2023 / środa

 

K. Hinca

3

2Bb wf1D

wf

R. Cieszyński

5

3Cc/3c wf2D  3Ee/3e wf2D

zaj. własne / wieczernik

J. Gralak

6

3Cc/3c wf2D  3Ee/3e wf2D

zaj. własne / wieczernik

C. Zalewski

7

3Dd wf1D

wf

R. Cieszyński

vacat (angielski)

2

1Cc II

1Cc → angielski / 36

M. Frąckiewicz

3

1Cc I

1Cc → EDB / 36 // 1Cc I – z lekcji 2

N. Cygert

4

3Dd II

3Dd → angielski / 23

A. Dziemiński 

3Cc

historia  → bibl.

R. Słomiński

 

 

K. Kolińska

 

1

1Ee

zaj. odwołane

K. Małkiński

1

3Dd

polski → 26

E. Grzyb

2

2Dd

matematyka / B1 // z lekcji 8

D. Żywicka

2

3Dd

polski → 26

E. Grzyb

3

2a

polski / 26 // z 11.04 lekcja 1

E. Bławat

3

 

 

 

 

 

 Plan dyżurów 4 października 2023 / środa

0

7:50-8:00

parter

W. Navus-Wysocka

0

7:50-8:00

I piętro

J. Kin

0

7:50-8:00

II piętro

J. Willich

1

8:45-8:55

parter

Z. Rolbiecki

1

8:45-8:55

I piętro

J. Małkińska

1

8:45-8:55

II piętro

B. Pałasz

2

9:40-9:45

parter

C. Zalewski

2

9:40-9:45

I piętro

A. Zięba

2

9:40-9:45

II piętro

M. Szulc

3

10:30-10:55

parter

B. Mielewczyk

3

10:30-10:55

I piętro

T. Chyła

3

10:30-10:55

II piętro

N. Cygert

K. Małkiński  

R. Słomiński

A. Lubińska-Kaiser

4

11:40-11:45

parter

A. Dziemiński 

4

11:40-11:45

I piętro

E. Grzyb 

4

11:40-11:45

II piętro

A. Kąkol

5

12:30-12:40

parter

B. Galant

5

12:30-12:40

I piętro

W. Piwowarczyk

5

12:30-12:40

II piętro

M. Skowrońska

6

13:25-13:30

parter

J. Gralak

6

13:25-13:30

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

6

13:25-13:30

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

7

14:15-14:20

parter

I. Zgleszewska

7

14:15-14:20

I piętro

B. Pobłocka

7

14:15-14:20

II piętro

L. Kowalke

8

15:05-15:10

parter

 

8

15:05-15:10

I piętro

 

8

15:05-15:10

II piętro