Informacja o pracy I LO w Kościerzynie  5 kwietnia 2024 / piątek

Na 1 lekcji w gab. 16 odbywają się pisemne eliminacje II etapu konkursu „Obcy w Wybickim” z języka hiszpańskiego.

Lista uczestników na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pan Jacek Gralak.

 

Reprezentacja Liceum rywalizuje w eliminacjach powiatowych Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców.

Lista reprezentantek i reprezentantów na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pan Robert Cieszyński i Pan Krzysztof Hinca.

 

Na 3 godzinie lekcyjnej w sali 31 odbędzie się spotkanie klasy 2aa z Martą Kujach - absolwentką ILO studiującą Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim

Na 4 godzinie lekcyjnej w sali 23 odbędzie się spotkanie klasy 2aa oraz grupy Business English z Marcinem Majewskim - absolwentem ILO studiującym Kryptologię i Cyberbezpieczeństwo na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Oba wydarzenia zrealizowane będę w ramach serii spotkań pt. "Matfizy dla Matfizów". (Celem projektu jest dzielnie się edukacyjnymi doświadczeniami absolwentów z aktualnymi uczniami tego samego profilu).

Organizacja i opieka: Pan Aleksander Zięba.

 

Szkolne Obchody Światowego Dnia Zdrowia

Na lekcjach 5-7 uczestniczymy w szkolnych obchodach Światowego Dnia Zdrowia.

Na lekcji 5 wszystkie klasy realizują zadanie grupowe w wyznaczonych gabinetach. Lista gabinetów i opiekunów została podana poniżej.

Jednocześnie reprezentacje części klas rywalizują na torze przeszkód umieszczonym na dużej sali gimnastycznej. Lista opiekunów konkurencji umieszczona została poniżej. Oprócz innych – na pewno na tej lekcji rywalizują reprezentanci: 1a, 1Bb, 1Cc, 2c, 2Dd, 2Ee, 3Aa, 3Bb i 4Dd, czyli klas, które na lekcji 6 mają zapowiedziany sprawdzian albo kartkówkę.

Na lekcji 6 reprezentacje pozostałych klas rywalizują na torze przeszkód, a wybrani uczniowie wszystkich klas przedstawiają realizację zadań na małej sali gimnastycznej. Uczniowie klas 1a, 1Bb, 1Cc, 2c, 2Dd, 2Ee, 3Aa, 3Bb i 4Dd przedstawiają swoje zadania na lekcji 7.

Ogłoszenie wyników realizacji szkolnego DNIA ZDROWIA nastąpi podczas Koncertu Wiosennego w piątek, 12 kwietnia.

Pomysłodawca imprezy: Marcin Goliwąs z klasy 4Cc

przydziały gabinetów do przeprowadzenia zadań Dnia Zdrowia / lekcja 5

1

1Aa

6

G. Reca

13

2Ee

22

A. Dziemiński

2

1a

31

M. Skowrońska

14

3Aa/3a

30

M. Szulc

3

1Bb

28

C. Zalewski

15

3Bb

36

M. Grulkowski

4

1Cc

7

B. Galant

16

3Cc/3c

26

I. Gulczyńska-Zalewska

5

1Dd

8

M. Schmidt

17

3Dd

9

Z. Rolbiecki

6

1Ee

25

J. Małkińska

18

3Ee/3e

34

A. Kąkol

7

2Aa

BIBLIOTEKA

J. Kin

19

4Aa/4a

35

W. Navus-Wysocka

8

2a

B1

D. Żywicka

20

4Bb

16

J. Gralak

9

2Bb

29

A. Lubińska-Kaiser

21

4Cc/4c

33

E. Grzyb 

10

2Cc

23

W. Piwowarczyk

22

4Dd

37

L. Kowalke

11

2c

02

B. Mielewczyk

23

4Ee/4e

20

B. Pobłocka

12

2Dd

01

M. Frąckiewicz

 

SALA

E. Stoltmann

SALA - POMOC

A. Kowalke

T. Stasiak

Z. Węsierski

 

 

Zmiany w planie lekcji  5 kwietnia 2024 / piątek   WERSJA 2

B. Kowalewski

 

1

2c wf3C 2Ee wf3C

zaj. odwołane

B. Mielewczyk A. Dziemiński

1

2Bb

biologia → 10.04 lekcja 8

A. Lubińska-Kaiser

2

4Cc/4cwf1D

zaj. odwołane

E. Grzyb

2

4Cc/4c

polski / 30 //  z lekcji 3

E. Grzyb

2Aa II

fizyka → biblioteka

M. Szulc

3

1Dd wf4C

wf

T. Stasiak

3

4c

historia / B2 // z lekcji 1

W. Piwowarczyk

4Cc

historia / bibl. // z lekcji 7

R. Słomiński

W. Szymańska

1

3Dd I

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

2

3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

K. Hinca

1

3c wf2D  3e wf2D

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska    A. Kąkol

2

4Cc/4c wf3C     4Ee/4e wf3C

zaj. odwołane

E. Grzyb     B. Pobłocka

3

2Dd wf4C

2Dd → matematyka / 23 // z 10.04 lekcja 7

D. Żywicka

4

2Dd wf4C

2Dd → matematyka / 22 // z 10.04 lekcja 8

D. Żywicka

3c

informatyka → 24

K. Małkiński

3Cc

angielski → 16

J. Gralak

R. Cieszyński

1

3Bb wf4C  3Cc/3c wf3C  3Ee wf3c

zaj. odwołane

M. Grulkowski  I. Gulczyńska-Zalewska  A. Kąkol

2

4Ee/4e wf1D

zaj. odwołane

B. Pobłocka

3

2Dd wf1D

2Dd → matematyka / 23 // z 10.04 lekcja 7

D. Żywicka

4

2Dd wf1D

2Dd → matematyka / 22 // z 10.04 lekcja 8

D. Żywicka

5

2Cc wf1D

2Cc → Szkolny Dzień Zdrowia  / 23

W. Piwowarczyk

 

6

2Cc wf1D

2Cc → Szkolny Dzień Zdrowia / SALA

T. Stasiak

7

2c wf1D

zaj. odwołane

B. Mielewczyk

                 

 
Plan dyżurów 5 kwietnia 2024 / piątek

0

7:50-8:00

parter

M. Frąckiewicz

0

7:50-8:00

I piętro

W. Piwowarczyk

0

7:50-8:00

II piętro

C. Zalewski

1

8:45-8:55

parter

B. Mielewczyk

1

8:45-8:55

I piętro

J. Małkińska

1

8:45-8:55

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

2

9:40-9:50

parter

I. Zgleszewska 

2

9:40-9:50

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

2

9:40-9:50

II piętro

W. Navus-Wysocka

3

10:35-10:50

parter

B. Galant

3

10:35-10:50

I piętro

A. Kowalke

3

10:35-10:50

II piętro

M. Grulkowski

4

11:35-11:45

parter

Z. Rolbiecki 

4

11:35-11:45

I piętro

A. Zięba

4

11:35-11:45

II piętro

B. Pałasz

5

12:30-12:40

parter

J. Kin

5

12:30-12:40

I piętro

E. Grzyb 

5

12:30-12:40

II piętro

A. Kąkol 

6

13:25-13:30

parter

G. Reca

6

13:25-13:30

I piętro

A. Dziemiński

6

13:25-13:30

II piętro

M. Skowrońska

7

14:15-14:20

parter

J. Gralak

7

14:15-14:20

I piętro

B. Pobłocka

7

14:15-14:20

II piętro

L. Kowalke