Informacja o pracy I LO w Kościerzynie 11 października 2023 / środa

 

Liceum organizuje, a reprezentacja LO bierze udział w powiatowej Licealiadzie w szachach drużynowych.

Lista reprezentantów na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pan Robert Cieszyński.

 

Szkolne Koło Krwiodawstwa uczestniczy w akcji oddawania krwi. Lista uczestników na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pan Maciej Szulc i Pani Marta Frąckiewicz.

 

Na lekcjach 6 i 7 Samorząd Uczniowski organizuje próbę przed Koncertem Jesiennym. Lista uczestników na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pani Weronika Navus-Wysocka

 

Na lekcjach 6 i 7 wszyscy uczniowie klas pierwszych uczestniczą w Finale konkursu wiedzy o Liceum i jego Patronie. Imprezę organizują uczniowie starszych klas humanistycznych. Lista organizatorów na tablicy informacyjnej.

Nauczyciele, mający z klasami pierwszymi lekcję 6. – zaprowadzają młodzież na teren patio obok małej sali gimnastycznej.

Organizacja: Rafał Słomiński

 
 

 

Zmiany w planie lekcji  11 października 2023 / środa

M. Szulc

C. Zalewski

1

3Aa

zaj. odwołane

M. Szulc

1

3a

zaj. odwołane

M. Szulc

2

3a

zaj. odwołane

M. Szulc

2

3Aa

zaj. odwołane

M. Szulc

3

3Aa

zaj. odwołane

M. Szulc

3

3Bb II

3Bb → angielski / 20

B. Pobłocka

4

 

 

 

4

3Bb I

3Bb → angielski / 20

B. Pobłocka

5

 

 

 

5

1Ee

zaj. własne / wieczernik

J. Gralak

6

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

7

4Cc

zaj. odwołane

E. Grzyb

K. Hinca

3

2Bb wf1D

2Bb → niemiecki / 8

J. Kin

5

3Cc/3c wf2D  3Ee/3e wf2D

zaj. własne / wieczernik

J. Gralak  

6

3Cc/3c wf2D  3Ee/3e wf2D

zaj. własne / wieczernik

W. Piwowarczyk  

7

3Dd wf1D

wf

T. Stasiak  

vacat (angielski)

2

1Cc II

1Cc → EDB / 36

N. Cygert

3

1Cc I

1Cc → EDB / 36

N. Cygert

4

3Dd II

3Dd → niemiecki / 23

J. Kin

3Cc

historia  → 02

R. Słomiński

                   

 

Konkurs historyczny na lekcjach 6 i 7

lekcja 6

lekcja 7

KONKURS

gr. I

gab. 23

 

KONKURS

gr. I

gab. 23

 

gr. II

07

 

gr. II

07

 

gr. III

biblioteka

 

gr. III

biblioteka

 

gr. IV

01

 

gr. IV

01

 

gr. V

02

 

gr. V

02

 

 

2c

historia → 9

B. Galant

 

2c

WOS  → 25

W. Piwowarczyk

 

2Bb II

angielski → 24

B. Mielewczyk

 

3Aa/3a

historia → 9

B. Galant

 

2Dd I

angielski → 36

M. Frąckiewicz

 

4c

angielski → 36

M. Frąckiewicz

 

 Plan dyżurów 11 października 2023 / środa

0

7:50-8:00

parter

W. Navus-Wysocka

0

7:50-8:00

I piętro

J. Kin

0

7:50-8:00

II piętro

N. Cygert

1

8:45-8:55

parter

B. Mielewczyk

1

8:45-8:55

I piętro

J. Małkińska

1

8:45-8:55

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

2

9:40-9:50

parter

Z. Rolbiecki

2

9:40-9:50

I piętro

K. Kolińska

2

9:40-9:50

II piętro

J. Willich

3

10:35-10:50

parter

A. Dziemiński 

3

10:35-10:50

I piętro

A. Zięba

3

10:35-10:50

II piętro

A. Kąkol

4

11:35-11:45

parter

B. Galant

4

11:35-11:45

I piętro

B. Pobłocka

4

11:35-11:45

II piętro

B. Pałasz

5

12:30-12:40

parter

I. Zgleszewska

5

12:30-12:40

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

5

12:30-12:40

II piętro

M. Skowrońska    

6

13:25-13:30

parter

J. Gralak

6

13:25-13:30

I piętro

T. Chyła

6

13:25-13:30

II piętro

E. Grzyb  

7

14:15-14:20

parter

ks. Ł. Delewski

7

14:15-14:20

I piętro

W. Piwowarczyk

7

14:15-14:20

II piętro

A. Lubińska-Kaiser