Informacja o pracy I LO w Kościerzynie 12 października 2023 / czwartek

 

Klasa 3Cc/3c na zajęciach sportowo-integracyjnych w Bytowie. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce i nie są reprezentantami LO w biegach – biorą udział w lekcjach klasy 3Ee.

Organizacja i opieka: Pani Izolda Gulczyńska-Zalewska i Pan  Rafał Słomiński.

 

Reprezentacja Liceum rywalizuje w eliminacjach powiatowych Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych.

Lista reprezentantów na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pan Robert Cieszyński i Pan Bartłomiej Kowalewski.

 

Po 2. Lekcji klasy 1a i 1Dd uczestniczą w zajęciach integracyjno-sportowych w Szarlocie.

Organizacja i opieka: Pani Monika Skowrońska, Pani Monika Schmidt, Pani Joanna Kreft-Bollin i Pani Adriana Lubińska-Kaiser.

 

Na lekcji 5 w gab. 23 odbywa się spotkanie z Panią Adrianną Sylwestrzak poświęcone problemom zawodu i kariery psychologa.

Uczestniczą w spotkaniu uczniowie klasy 2c i 2Ee.

Organizacja i opieka: Pani Anna Kowalke i Pani Jagoda Willich.

 
 

 

 

 

Zmiany w planie lekcji  12 października 2023 / czwartek

I. Gulczyńska-Zalewska

R. Słomiński

1

2a II

zaj. odwołane

D. Żywicka

1

 

 

 

2

2Ee I

zaj. odwołane

A. Dziemiński

2

 

 

 

4

4Ee

4Ee/4e → angielski / 20 // 4Ee – z 20.10 lekcja 8

B. Pobłocka

4

 

 

 

5

1Cc I

1Cc → angielski / 35

I. Zgleszewska

5

 

 

 

6

1Cc II

1Cc → angielski / 35

A. Dziemiński

6

 

 

 

8

 

 

 

8

2Cc

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

M. Schmidt

M. Skowrońska

4

3Bb

fizyka  / 30 // z lekcji 7

M. Szulc

4

2a

polski / 33

E. Bławat

5

3Bb

zaj. odwołane

M. Grulkowski

5

 

 

 

6

3Bb

zaj. odwołane

M. Grulkowski

6

2a

matematyka / B1

D. Żywicka

7

4Bb

 

 

7

 

 

 

8

2Dd

zaj. odwołane

M. Frąckiewicz

8

 

 

 


A. Lubińska-Kaiser

J. Kreft-Bollin

3

3Bb

historia / 29 // z lekcji 4

M. Grulkowski

3

2c I

2c → angielski / 34

B. Mielewczyk

 

4

2c II

2c → angielski / 35

B. Mielewczyk

6

2Cc I

2Cc → angielski / 20

B. Pobłocka

7

2Cc II

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

K. Kolińska

 

6

2Bb

zaj. odwołane

A. Lubińska-Kaiser

6

 

 

 

7

2Ee

fizyka / 6

G. Reca

7

 

 

 

8

1Bb

zaj. odwołane

C. Zalewski

8

 

 

 

B. Kowalewski

 

 

 

2

1Aa

geografia / 9 // z lekcji 4

A. Kowalke

3

1Aa / biznes i zarz.  → 18.10 lekcja 4 / 28

K. Kolińska

3

1Aa

matematyka / 9 // z lekcji 2

Z. Rolbiecki

1Bb I

EDB → 35

E. Bławat

3Ee/3e

historia → 23

W. Piwowarczyk

4

3Dd wf4C

zaj. własne / szatnia

T. Stasiak

4

3Ee/3e

historia → 23

W. Piwowarczyk

1Aa I

informatyka / 26 //  z lekcji 7

Z. Węsierski

1Aa II

angielski / B2 // z lekcji 8

A. Dziemiński

5

3Dd wf4C

zaj. własne / szatnia

T. Stasiak

 

6

1Aa wf4C

zaj. odwołane

G. Reca

7

1Aa wf4C

zaj. odwołane

G. Reca

8

4Aa/4a wf4C

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka

9

4Aa/4a wf4C

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka

                                         

 

R. Cieszyński

6

1Aa wf3C     1Bb wf3C

1Aa wf3C → zaj. odwołane

G. Reca

1Bb wf3C → zaj. własne / wieczernik

W. Piwowarczyk

7

2Dd wf1D

zaj. odwołane

M. Frąckiewicz

8

4Aa wf2D    4Bb Wf2D

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka     J. Gralak

9

4Aa wf2D    4Bb Wf2D

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka     J. Gralak

 

 

 

 

K. Hinca

1

4Cc/4c wf3C    4Ee/4e wf3c

zaj. odwołane

E. Grzyb      B. Pobłocka

2

4Cc/4c wf3C    4Ee/4e wf3c

zaj. odwołane

E. Grzyb      B. Pobłocka

3

3Aa/3a wf4C

wf

T. Stasiak  

4

3Dd wf1D

wf

T. Stasiak  

5

3Dd wf1D

wf

T. Stasiak  

7

2Dd wf4C

wf

T. Stasiak

8

4Bb wf3C      4Dd wf3C

zaj. odwołane

J. Gralak    L. Kowalke

9

4Bb wf3C      4Dd wf3C

zaj. odwołane

J. Gralak    L. Kowalke

 


Vacat (angielski)

1

3Dd II

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

2

3Dd II

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

3

3Dd I

3Dd → angielski / 23

B. Pobłocka  

5

1Cc II

1Cc → angielski / 35

I. Zgleszewska

6

1Cc I

1Cc → angielski / 35

A. Dziemiński

7

     

8

     

 

 

 

 

 Plan dyżurów 12 października 2023 / czwartek

0

7:50-8:00

parter

I. Zgleszewska

0

7:50-8:00

I piętro

A. Dziemiński  

0

7:50-8:00

II piętro

M. Schmidt

1

8:45-8:55

parter

I. Makurat

1

8:45-8:55

I piętro

B. Pobłocka

1

8:45-8:55

II piętro

B. Pałasz

2

9:40-9:50

parter

J. Kin

2

9:40-9:50

I piętro

M. Frąckiewicz

2

9:40-9:50

II piętro

A. Kowalke

3

10:35-10:50

parter

M. Grulkowski

3

10:35-10:50

I piętro

J. Małkińska

3

10:35-10:50

II piętro

J. Willich

4

11:35-11:45

parter

Z. Rolbiecki

4

11:35-11:45

I piętro

A. Zięba

4

11:35-11:45

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

5

12:30-12:40

parter

ks. P. Wyka 

5

12:30-12:40

I piętro

K. Małkiński

5

12:30-12:40

II piętro

L. Kowalke

6

13:25-13:30

parter

C. Zalewski

6

13:25-13:30

I piętro

E. Grzyb

6

13:25-13:30

II piętro

A. Kąkol

7

14:15-14:20

parter

J. Gralak

7

14:15-14:20

I piętro

W. Piwowarczyk

7

14:15-14:20

II piętro

N. Cygert

8

15:05-15:10

parter

 

8

15:05-15:10

I piętro

 

8

15:05-15:10

II piętro