Informacja o pracy I LO w Kościerzynie 13 czerwca 2024 / czwartek

 

Młodzież Liceum przeprowadza imprezę Rajd pieszy z Józefem Wybickim.

Lista uczestników na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Rafał Słomiński i Pan Wiesław Piwowarczyk.

 

Reprezentacja Liceum rywalizuje w FINALE OGÓLNOPOLSKIM Licealiady w piłce plażowej dziewcząt.

Organizacja i opieka: Pani Ewa Stoltmann i Pan Krzysztof Hinca.

 

Uczniowie klasy 3Ee/3e realizują zajęcia z pracownikami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Szczegóły podano poniżej.

Organizacja i opieka: pani Anna Kąkol.

 

Uczestnicy programu wymiany polsko-niemieckiej uczestniczą w wyjeździe do Marburga.

Organizacja i opieka: Pani Izolda Gulczyńska-Zalewska i Pan Cyprian Zalewski.

 

Klasa 2Aa na biwaku integracyjno-sportowym.

Organizacja i opieka: Pan Aleksander Zięba i Pani Beata Mielewczyk.

 

 

 

Zmiany w planie lekcji  13 czerwca 2024 / czwartek

I. Gulczyńska-Zalewska

3Ee/3e

1

2a II

zaj. odwołane

D. Żywicka

1

 

 

 

2

2Ee I

zaj. odwołane

A. Dziemiński

2

3Ee/3e

zajęcia z pracownikami AMW / 23

A. Kąkol

1Ee

historia / 8 // z lekcji 8

M. Grulkowski

3

3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

3

3Ee/3e

zajęcia z pracownikami AMW / 23

A. Kąkol

4

2Dd II

2Dd → angielski / 26

M. Frąckiewicz

4

3Cc/3c

WOS / 7 // z lekcji 1

B. Galant

3Ee/3e

zajęcia z pracownikami AMW / 23

A. Kąkol

5

1Cc I

1Cc → angielski / 26

W. Szymańska

5

3Ee/3e

zajęcia z pracownikami AMW / 23

A. Kąkol

6

1Cc II

1Cc → angielski / 26

W. Szymańska

6

3Ee/3e

zajęcia z pracownikami AMW / 23

J. Gralak 

7

 

 

 

7

3Ee/3e

zajęcia z pracownikami AMW / 23

A. Kąkol

C. Zalewski

4

1Ee I

1Ee → angielski / 8

I. Zgleszewska

5

3Ee

zajęcia z pracownikami AMW / 23

A. Kąkol

7

1Bb II

1Bb → angielski / 25

A. Dziemiński

                   

 

E. Stoltmann

1

3Ee/3e wf1D

zaj. odwołane

A. Kąkol

2

3Ee/3e wf1D

3Ee/3e → zajęcia z pracownikami AMW / 23

A. Kąkol

4

1Dd wf1D

zaj. własne / wieczernik

J. Kin

5

1Dd wf1D

1Dd → angielski / 20 // 1Dd I – z lekcji 8

B. Pobłocka

6

3Aa/3a wf1D

zaj. odwołane

M. Szulc

7

3Aa/3a wf1D

zaj. odwołane

M. Szulc

K. Hinca

4

3Dd wf1D

zaj. własne / szatnia

T. Stasiak

5

3Dd wf1D

zaj. własne / szatnia

T. Stasiak

6

3Aa/3a wf4C

zaj. odwołane

M. Szulc

7

3Aa/3a wf4C

zaj. odwołane

M. Szulc

B. Kowalewski

4

3Dd wf4C

wf

T. Stasiak

5

3Dd wf4C

wf

T. Stasiak

7

1Aa wf4C

wf

T. Stasiak

8

1Aa wf4C

zaj. odwołane

G. Reca

R. Słomiński

3

3Cc

RAJD z Józefem Wybickim

R. Słomiński

8

2Cc

RAJD z Józefem Wybickim

R. Słomiński

W. Piwowarczyk

2

3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

3

3Ee/3e

zajęcia z pracownikami AMW / 23

A. Kąkol

4

1Bb

matematyka / 22

K. Małkiński

5

2c

geografia / 35 // z lekcji 8

L. Kowalke

           

 

A. Zięba

 

2

3Aa

zaj. własne / wieczernik

A. Kowalke

3

1Ee I

angielski → 20

I. Zgleszewska

3

3a

zaj. własne / wieczernik

B. Pobłocka

3Bb

zaj. kreatywne → 8

M. Skowrońska

 

B. Mielewczyk

religia

 

1

2a I

zaj. odwołane

D. Żywicka

1

2Dd

→ 26

ks. P. Wyka

 

2

2a II

zaj. odwołane

D. Żywicka

2

2Dd

→ 26

ks. P. Wyka

 

3

2c II

2c → niemiecki /  6

J. Kreft-Bollin

3

2Cc

→ 34

ks. P. Wyka

 

4

2c I

2c → niemiecki /  6

J. Kreft-Bollin

4

2Cc

→ 34

ks. P. Wyka

 

awans zawodowy

 

6

1Dd

biologia / 29

A. Lubińska-Kaiser

6

2a

religia / 30 // z lekcji 7

ks. P. Wyka

 

 

7

2a

chemia / 29 // z lekcji 6

M. Skowrońska

 Plan dyżurów 13 czerwca 2024 / czwartek

0

7:50-8:00

parter

A. Mańska

0

7:50-8:00

I piętro

ks. P. Wyka

0

7:50-8:00

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

1

8:45-8:55

parter

M. Frąckiewicz

1

8:45-8:55

I piętro

B. Pobłocka

1

8:45-8:55

II piętro

M. Schmidt

2

9:40-9:50

parter

W. Navus-Wysocka

2

9:40-9:50

I piętro

K. Kolińska

2

9:40-9:50

II piętro

B. Pałasz

3

10:35-10:50

parter

J. Kreft-Bollin

3

10:35-10:50

I piętro

M. Schmidt

3

10:35-10:50

II piętro

M. Skowrońska 

4

11:35-11:45

parter

B. Galant

4

11:35-11:45

I piętro

Z. Węsierski

4

11:35-11:45

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

5

12:30-12:40

parter

G. Reca 

5

12:30-12:40

I piętro

J. Małkińska

5

12:30-12:40

II piętro

M. Grulkowski

6

13:25-13:30

parter

J. Gralak

6

13:25-13:30

I piętro

A. Dziemiński

6

13:25-13:30

II piętro

N. Cygert 

7

14:15-14:20

parter

Z. Rolbiecki

7

14:15-14:20

I piętro

A. Dziemiński

7

14:15-14:20

II piętro

N. Cygert