Informacje – poniedziałek 16 maja 2022

 

Dzisiaj egzamin pisemny z CHEMII  na poziomie rozszerzonym.

Na egzaminach maturalnych jest 4 nauczycieli.

Egzamin maturalny odbywa się na dużej sali gimnastycznej. Prosimy o zachowanie ciszy w jej pobliżu na lekcjach 2-6.

 

Z eksploatacji wyłączony jest gabinet 01.

Klasy III kontynuują realizację obowiązkowych zajęć przedmiotu doradztwo zawodowe. Zajęcia prowadzi Pani Marlena Żywicka- Czaja. Wymiar tych zajęć to 10 godzin na klasę do końca roku szkolnego.

Dzisiaj zajęcia w gab. 34 mają uczniowie klasy 3Bb.

 

Na dużej przerwie w gabinecie 23 odbywa się spotkanie organizacyjne poświęcone przygotowaniom do reaktywowanej po 2 latach

Majówki z Wybickim. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów.

 
 
 
 

Zastępstwa w poniedziałek 16 maja 2022   

 

B. Kowalewski

gab. 01

 

1

3Bb 3Ee / DZ II

zaj. odwołane

J. Małkińska  C. Zalewski

1

3Ee II

→ 24

M. Frąckiewicz

 

2

3Bb 3Ee / DZ II

zaj. odwołane

J. Małkińska  C. Zalewski

2

3Ee II

→ 24

M. Frąckiewicz

 

3

 

 

 

3

2Aa

→ 24

M. Frąckiewicz

 

4

2Cc2c DZ

2Cc2c → polski / 33 / z 18.05 lekcja 6

E. Grzyb

4

 

 

 

 

2Cc2c CHŁ

wf → lekcja 8

K. Hinca

 

5

 

 

 

5

1Dd I

→ 28

J. Kin

 

6

 

 

 

6

2Bb II

→ 28

J. Kin

 

7

 

 

 

7

2Dd II

→ 28

J. Kin

 

8

3Bb

doradztwo zawodowe / 34

M. Żywicka - Czaja

8

2Bb I

→ 28

J. Kin

 

9

3Bb

doradztwo zawodowe / 34

M. Żywicka - Czaja

 

 

 

 

 

 

M. Schmidt

3

2Bb

matematyka / 25 // z lekcji 1

J. Małkińska

4

2Bb

przedsiębiorczość / 36 // z 17.05 lekcja 1

N. Cygert

 

ks. S. Serkowski

 

3

 

 

 

3

3Ee

polski / 35 / z lekcji 7

G. Knopik

4

3Bb

polski / 35 // z lekcji 8

G. Knopik

4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

2Aa2a

historia / 23 // z lekcji 1

W. Piwowarczyk

6

 

 

 

7

2Cc2c

zaj. odwołane

E. Grzyb

7

2Aa2a

ZZW → 36

W. Navus-Wysocka

3Ee

ZZW / 23 // z lekcji 3

C. Zalewski

8

2Ee2e

zaj. odwołane

B. Pobłocka

8

 

 

 

 

A. Zięba

 

1

1a

zaj. odwołane

M. Szulc

1

 

 

 

2

1Aa

zaj. własne / wieczernik

A. Kąkol

2

 

 

 

E. Stoltmann

 

7

1Ee1e DZ I

wf

B. Kowalewski

7

 

 

 

8

1Ee1e DZ I

wf

B. Kowalewski

8

 

 

 

T. Chyła

 

1

1Cc1c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

1

 

 

 

2

1Dd

matematyka / 9 // z 17.05 lekcja 1

Z. Rolbiecki

2

2Cc2c

chemia → 28

L. Walewska

3

 

 

 

3

 

 

 

4

1Aa1a

matematyka / 6 // z lekcji 7

M. Witt

4

1Bb

geografia → 8

J. Dryja

5

1Ee1e

historia / 23 // z 23.05 lekcja 2

W. Piwowarczyk

5

 

 

 

6

1Bb

1Bb DZ → zaj. odwołane

W. Sabisz

6

 

 

 

1Bb CHŁ → zaj. własne / szatnia

R. Cieszyński

                         

 


Plan dyżurów w poniedziałek 16 maja 2022

0

7:50-8:00

parter

I. Kosznik

0

7:50-8:00

I piętro

B. Pobłocka  

0

7:50-8:00

II piętro

N. Cygert  

1

8:45-8:55

parter

I. Zgleszewska

1

8:45-8:55

I piętro

K. Małkiński

1

8:45-8:55

II piętro

A. Kąkol

2

9:40-9:50

parter

M. Frąckiewicz

2

9:40-9:50

I piętro

Z. Węsierski

2

9:40-9:50

II piętro

W. Sabisz

3

10:35-10:50

parter

I. Gulczyńska-Zalewska

3

10:35-10:50

I piętro

J. Małkińska  

3

10:35-10:50

II piętro

G. Knopik

4

11:35-11:45

parter

J. Kreft-Bollin

4

11:35-11:45

I piętro

L. Walewska

4

11:35-11:45

II piętro

L. Kowalke

5

12:30-12:40

parter

Z. Rolbiecki

5

12:30-12:40

I piętro

W. Piwowarczyk

5

12:30-12:40

II piętro

A. Dziemiński

6

13:25-13:30

parter

J. Gralak

6

13:25-13:30

I piętro

R. Słomiński

6

13:25-13:30

II piętro

A. Lubińska-Kaiser  

7

14:15-14:20

parter

J. Gralak

7

14:15-14:20

I piętro

J. Kin

7

14:15-14:20

II piętro

A. Eichmann

8

15:05-15:10

parter

 

8

15:05-15:10

I piętro

 

8

15:05-15:10

II piętro