Informacja o pracy I LO w Kościerzynie 20 października 2023 / piątek

 

Klasa 1Ee na wycieczce edukacyjnej do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku.

Uczniowie, którzy nie biorą udziału w wycieczce – uczestniczą w zajęciach klasy 1Cc.

Organizacja i opieka: Pan Konrad Małkiński i Pani Izabela Zgleszewska.

 

Wybrani uczniowie biorą udział w konferencji  biologiczno-medycznej na temat chorób odzwierzęcych.

Lista uczestników na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pani Adriana Lubińska-Kaiser

 

Na lekcji 5, w gab. 33 rozgrywany jest pierwszy etap MARATONU CZYTELNICZEGO.

Organizacja i opieka: Pani Monika Schmidt.

 

Na 4 lekcji klasa 2c uczestniczy w spotkaniu z prawnikiem.

Organizacja i opieka: pani Anna Kowalke.

 

Po południu klasa 2a wyjeżdża do Teatru Muzycznego w Gdyni.

Organizacja i opieka: pani Danuta Żywicka i Pani Monika Skowrońska.

 
 

 

Zmiany w planie lekcji  20 października 2023 / piątek

K. Hinca

1

3Cc/3c wf2D   3Ee/3e wf2D

wf

T. Stasiak

2

4Cc/4c wf3C   4Ee/4e wf3C

wf

T. Stasiak

3

2Dd wf4C

wf

T. Stasiak

4

2Dd wf4C

wf

T. Stasiak

 


vacat (angielski)

2

3Dd II

3Dd → niemiecki / 22

J. Kin

3

3Dd I

3Dd → angielski / 22

B. Pobłocka    

4

3c

3Cc/3c → angielski / 29 // 3Cc – z lekcji 8

J. Gralak

5

1Cc I

zaj. własne / wieczernik

M. Skowrońska

7

1Cc II

zaj. odwołane

B. Galant

 

A. Lubińska-Kaiser

 

2

1Aa

polski / 33 // z lekcji 5

B. Pałasz

2

1a

H i T / 7 // z 23.10 lekcja 1

B. Galant

3

2Bb

zaj. własne / wieczernik

Z. Węsierski

3

4Bb II

niemiecki / 24 // z lekcji 5

J. Kin

4

1Bb

zaj. własne / wieczernik

J. Kin

4

 

 

 

5

3Aa/3a

3Aa → angielski / 29 // z lekcji 1

A. Zięba

5

1Dd II

niemiecki → 26

I. Gulczyńska-Zalewska

3a → niemiecki / 02 // z lekcji 1

C. Zalewski

1Aa

fizyka / 6 // z lekcji 1

G. Reca

6

3Bb I

3Bb → angielski / 20 // 3Bb I – z lekcji 7

B. Pobłocka

4Bb II

4Bb → angielski / 22 /

J. Gralak

7

1Bb II

zaj. własne / wieczernik

R. Słomiński

 

 

K. Małkiński

2

3Dd I

3Dd → niemiecki / 22

J. Kin

3

2a II

zaj. własne / wieczernik

Z. Węsierski

5

2Bb II

zaj. własne / wieczernik

M. Skowrońska

 

I. Zgleszewska

R. Słomiński

1

3Ee

zaj. odwołane

A. Kąkol

 

3

4Dd II

zaj. odwołane

L. Kowalke

3

2Cc

niemiecki / 23 // 2Cc I – z lekcji 1 / 2Cc II – z lekcji 2

J. Kreft-Bollin

4

4Cc

4Cc/4c → angielski / 34

M. Frąckiewicz

4

3Cc

3Cc/3c→ angielski / 29 // 3Cc – z lekcji 8

J. Gralak

6

4Dd I

zaj. własne / wieczernik

I. Gulczyńska-Zalewska  

 

J. Willich

A. Mańska

 

1

2a

zaj. odwołane

D. Żywicka

2

2c

niemiecki / B1

J. Kreft-Bollin

2

 

 

 

3

1a

polski / 33 // z lekcji 2

B. Pałasz

3

4Cc/4c

ZZW → 28

E. Grzyb

5

2c

zaj. własne / wieczernik

M. Skowrońska

 

6

2Aa

zaj. własne / wieczernik

I. Gulczyńska-Zalewska

7

3Ee/3e

zaj. odwołane

A. Kąkol

8

2Cc

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

                           

 


Plan dyżurów 20 października 2023 / piątek

0

7:50-8:00

parter

Z. Rolbiecki

0

7:50-8:00

I piętro

J. Małkińska

0

7:50-8:00

II piętro

Z. Węsierski

1

8:45-8:55

parter

M. Frąckiewicz

1

8:45-8:55

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

1

8:45-8:55

II piętro

W. Navus-Wysocka

2

9:40-9:50

parter

B. Mielewczyk

2

9:40-9:50

I piętro

W. Piwowarczyk

2

9:40-9:50

II piętro

M. Skowrońska 

3

10:35-10:50

parter

G. Reca

3

10:35-10:50

I piętro

C. Zalewski 

3

10:35-10:50

II piętro

M. Grulkowski

4

11:35-11:45

parter

B. Galant

4

11:35-11:45

I piętro

A. Kowalke

4

11:35-11:45

II piętro

B. Pałasz

5

12:30-12:40

parter

J. Kin

5

12:30-12:40

I piętro

R. Słomiński

5

12:30-12:40

II piętro

A. Kąkol 

6

13:25-13:30

parter

J. Gralak

6

13:25-13:30

I piętro

M. Schmidt

6

13:25-13:30

II piętro

M. Szulc

7

14:15-14:20

parter

 

7

14:15-14:20

I piętro

B. Pobłocka 

7

14:15-14:20

II piętro

L. Kowalke