Informacja o działaniach związanych z dostarczeniem

 ostatecznej wersji deklaracji maturalnej.

 

 

Od poniedziałku (31.01) do piątku (04.02) przyjmować będziemy ostateczne wersje deklaracji egzaminu maturalnego.

1  Uczniów poszczególnych klas maturalnych zapraszamy w wyznaczonym dniu i o wyznaczonych godzinach do budynku Liceum.

2  Prosimy o zajmowanie miejsca w holu głównym parteru i holu przy gabinecie 24, 24A i radiowęźle.

3  Tam uczniowie otrzymają swoją deklarację maturalną, którą podpiszą, aby stała się deklaracją ostateczną, albo naniosą na niej zmiany i wtedy podpiszą.

4  Następnie deklaracja zostanie zarejestrowana w systemie elektronicznym.

5  Po zrealizowaniu czynności z pkt. 1-4 uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w konsultacjach z przedmiotu maturalnego. Konsultacje te odbywają się w wyznaczonym gabinecie.

6 Po konsultacjach uczniowie albo kończą zajęcia, albo mają czas na dotarcie do domu, aby wziąć udział w dalszej części zajęć zdalnych. Dalsze zajęcia zdalne można też zrealizować na terenie Liceum (np. za pomocą telefonu).

7 W czwartek do szkoły przychodzą uczniowie, którzy nie mogli przyjść w pozostałych dniach. Prosimy o przychodzenie wyłącznie w wyznaczonych godzinach.

Szczegóły zostały przedstawione poniżej:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 poniedziałek 31.01

1

 

 

 

1

 

 

 

2

3e

DEKLARACJE MATURALNE / 24A

od godz. 9.00

2

 

 

 

3

3e

DEKLARACJE MATURALNE / 24A

 

3

 

 

 

4

3e

KONSULTACJE Z BIOLOGII / 23

A. Lubińska-Kaiser

4

 

 

 

5

3e

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

5

3a

zaj. odwołane

I Gulczyńska-Zalewska

A. Zięba

3c

historia // z lekcji 6

R. Słomiński

6

 

 

 

6

3a

DEKLARACJE MATURALNE / 24A

od. godz. 12.45

7

 

 

 

7

3a

DEKLARACJE MATURALNE / 24A

 

KONSULTACJE Z J. ANGIELSKIEGO

A. Zięba

8

 

 

 

8

3a

KONSULTACJE Z J. ANGIELSKIEGO

A. Zięba

 

 


wtorek 01.02

środa 02.02

1

3c

ZAJ. ODWOŁANE

I. Makurat

1

 

 

 

2

3c

DEKLARACJE MATURALNE / 24A

od godz. 9.00

2

 

 

 

3

3c

DEKLARACJE MATURALNE / 24A

 

3

 

 

 

4

3c

KONSULTACJE Z HISTORII / 23

R. Słomiński

4

 

 

 

5

3c

ZAJ. ODWOŁANE

A. Lubińska-Kaiser

5

3b

ZAJ. ODWOŁANE

J. Gralak

I. Gulczyńska-Zalewska

6

 

 

 

6

3b

DEKLARACJE MATURALNE / 24A

od godz. 12.45

7

3b

polski / z 02.02 lekcja 8

M. Schmidt

7

3b

DEKLARACJE MATURALNE / 24A

 

8

 

 

 

8

3b

KONSULTACJE Z J. POLSKIEGO / 23

M. Schmidt

 

 

 


czwartek 03.02

piątek 04.02

1

 

 

 

1

1Cc

historia / z lekcji 2

R. Słomiński

2

 

 

 

2

3d

DEKLARACJE MATURALNE / 24A

od godz. 9.00

3

10.00

DEKLARACJE MATURALNE / 24A

do 10.30

3

3d

DEKLARACJE MATURALNE / 24A

 

4

 

 

 

4

3d

KONSULTACJE Z MATEMATYKI / 25

J. Małkińska

5

12.00

DEKLARACJE MATURALNE / 24A

do 12.30

5

3d

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

6

 

 

 

6

 

 

 

7

14.00

DEKLARACJE MATURALNE / 24A

do 15.00

7

 

 

 

8

 

 

 

8