Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie

rok szkolny 2023/2024

4-letnie LO po szkole podstawowej.

(Pogrubionym drukiem zaznaczono podręczniki i inne materiały do zakresu rozszerzonego.)

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawca

Numer dopuszczenia

1

matematyka

1B

1Cc

1c 1Ee/1e

MATeMAtyka 1

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy.

W. Babiański, L. Chańko,

K. Wej

Nowa Era sp. z o. o.

971/ 1/ 2019

1Aa

1a

1D

MATeMAtyka 1

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony.

W. Babiański, L. Chańko,

K. Wej

Nowa Era sp. z o. o.

988/ 1/ 2019

2Bb

2Cc/2c

2Ee/2e

 

MATeMAtyka 2

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy.

W. Babiański, L. Chańko

Nowa Era sp. z o. o.

971/2/2020

2Aa/2a

2Dd

 

MATeMAtyka 2

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony.

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska

Nowa Era sp. z o. o.

988/2/2020

 

3Bb

3Cc/3c

3Ee/3e

 

MATeMAtyka 3

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy.

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha,    J. Wesołowska

Nowa Era sp. z o. o.

971/3/2021

 

3Aa/3a

3Dd

 

MATeMAtyka 3

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony.

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska

Nowa Era sp. z o. o.

988/3/2021

 

4Bb

4Cc

4Ee

MATeMAtyka 4

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego

I technikum.

Zakres podstawowy.

 

W. Babiański

L. Chańko

J. Czarnowska

j. Wesołowska

 

 

 

Nowa Era sp. z o.o.

971/4/2022

 

 

 

 

 

4Aa

4Dd

MATeMAtyka 4

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony.

 

W. Babiański

L. Chańko

J. Czarnowska

J. Wesołowska

 

 

 

Nowa Era sp. z o.o.

988/4/2022

 

 

 

 

 

2

język polski

1Aa

1a

1B

1Cc

1c

1D

1Ee/e

 

 

Oblicza epok 1. 1.

Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa edycja

D. Chemperek,

A. Kalbarczyk,

D. Trześniowski

WSiP

952/1/2022/z1

Oblicza epok 1. 2.

Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa edycja

WSiP sp. z o.o.

952/2/2022/z1

 

 

1Aa

1a

1B

1Cc

1c

1D

1Ee/e

 

Ponad słowami 1. Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Praca zbiorowa

Nowa Era sp. z o.o.

2

język polski

2Aa/2a

2Bb

2Cc/2c

2Dd

2Ee/2e

 

Oblicza epok 2.1.

Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa edycja

D. Chemperek,

A. Kalbarczyk,

D. Trześniowski

WSiP

952/3/2023/z1

Oblicza epok 2.2.

Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa edycja

WSiP

2Aa/2a

2Bb

2Cc/2c

2Dd

2Ee/2e

Ponad słowami 2. Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Praca zbiorowa

Nowa Era sp. z o.o.

3Aa/3a

3Bb

3Cc/3c

3Dd

3Ee/3e

 

Oblicza epok 3. 1.Zakres podstawowy i rozszerzony.

D. Chemperek,

A. Kalbarczyk,

D. Trześniowski

WSiP

952/5/2021

Oblicza epok 3.2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

WSiP

952/6/2021

3Aa/3a

3Bb

3Cc/3c

3Dd

3Ee/3e

 

Ponad słowami 3. Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Praca zbiorowa

Nowa Era sp. z o.o.

4Aa

4Bb

4Cc

4Dd

4Ee

 

 

Oblicza epok 4. Zakres podstawowy i rozszerzony

D. Chemperek,

A. Kalbarczyk,

D. Trześniowski

952/7/2022

 

 

4Aa

4Bb

4Cc

4Dd

4Ee

Ponad słowami 4. Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur. Zakres podstawowy i rozszerzony. Do wyboru nauczyciela. Informacja we wrześniu.

 

Praca zbiorowa

Nowa Era sp. z o.o.

3

edukacja dla bezpieczeństwa

1Aa

1a

1B

1Cc

1c

1D

1Ee/1e

Edukacja dla bezpieczeństwa.

Zakres podstawowy.

Nowa edycja

B. Breitkopf,

M. Cieśla

WSiP

992/2022/z1

4

język niemiecki

1Aa

1a

1B

1Cc

1c

1D

Welttour Deutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. Część 1  + zeszyt ćwiczeń

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era sp. z o. o.

935/1/2018

2Aa/2a2Bb

2Cc/2c

2Dd

Welttour Deutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. Część 2 + zeszyt ćwiczeń

S.  Mróz-Dwornikowska

Nowa Era sp. z o. o.

935/2/2019

3Aa/3a3Bb

3Cc/3c

3Dd

Welttour Deutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. Część 3 + zeszyt ćwiczeń

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era sp. z o. o.

935/3/2020

4Aa

4Bb

4Cc

4Dd

Welttour Deutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. Część 4 + zeszyt ćwiczeń

S. Mróz-Dwornikowska

957/935/4/2021

1Ee

Exakt Plus 1 + zeszyt ćwiczeń

G. Motta

Klett Polska

1000/1/2019

2Ee

Exakt Plus 2 + zeszyt ćwiczeń

G. Motta

Klett Polska

1000/2/2020

3Ee

Exakt Plus 3 + zeszyt ćwiczeń

G. Motta

Klett Polska

1000/3/2021

4Ee

Exakt Plus 4 + zeszyt ćwiczeń

G. Motta

Klett Polska

1000/4/2022

5

geografia

1Aa

1a

1B

1Cc

1Ee/1e

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

R.  Malarz, M. Więckowski

Nowa Era sp. z o. o.

983\1\2019

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

K. Maciążek

 

Nowa Era sp. z o. o.

2Aa/2a  2Bb

2Cc

2Ee/2e

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

T. Rachwał , R. Ulisczak K. Wiedermann P.  Koch

 

Nowa Era sp. z o. o.

983/2/2020

Karty pracy ucznia 2.

K. Maciążek

Nowa Era sp. z o. o.

3Aa/3a

3Bb

3Cc/3c

3Ee/3e

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

C. Adamiak A. Dubownik , M. Świtoniak, M. Nowak,

B. Szyda

Nowa Era sp. z o. o.

983/3/2021

Karty pracy ucznia 3.

K. Maciążek

Nowa Era sp. z o. o.

1c

1D

Oblicza Geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

R. Malarz, M. Więckowski, P.  Kroh

Nowa Era sp. z o. o.

973\1\2019

Maturalne karty pracy 1 dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

D. Burczyk, V. Feliniak, B. Marczewska, S.  Ropel, J. Soja

Nowa Era sp. z o. o.

2c

2Dd

Oblicza geografii 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego  i technikum. Zakres rozszerzony.

T. Rachwał

Nowa Era sp. z o. o.

937/2/2020

Maturalne karty pracy 2 dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

A. Karaś, M. Nikołajew- Banaszewska M. Słobodzian, J. Brożyńska, E. Jaworska

Nowa Era sp. z o. o.

3Dd

Oblicza geografii 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego  i technikum. Zakres rozszerzony.

M. Więckowski, R. Malarz

Nowa Era sp. z o. o.

937/3/2021

Maturalne karty pracy 1 dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

M. Kupczyk

Nowa Era sp. z o. o.

 

 

4Dd

Oblicza geografii 4 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

 

 

Maturalne karty pracy 4

Tomasz Rachwał , Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak , Paweł Kroch

 

 

Violeta Feliniak , Katarzyna Maciążek , Bogusława Marczewska

Nowa Era sp.z.o.o

6

biologia

1Aa

1a

1Cc

1c

1D

1Ee/1e

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum

ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy.

A. Helmin, J. Holeczek

Nowa Era sp. z o. o.

1006/1/2019

Biologia na czasie 1. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum

(zakres podstawowy)

B.  Januszewska-Hasiec, J. Kobyłecka, J. Pawłowski, R. Stencel  

Nowa Era sp. z o. o.

2Aa/2a

2Cc

2Dd

2Ee/2e

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

D. Kaczmarek, J.  Pawłowski, R.  Stencel

Nowa Era sp. z o. o.

1006/2/2020

Biologia na czasie 2.

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

A. Helmin, J.  Holeczek

Nowa Era sp. z o. o.

3Aa/3a

3Cc/3c

3Dd

3Ee/3e

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

B. Januszewska-Hasiec, J. Pawłowski, R. Stencel

Nowa Era sp. z o. o.

1006/03/2021

Biologia na czasie 3.

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

B. Grądzik, D. Kaczmarek, A. Tyc.

Nowa Era sp. z o. o.

1B

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony).

M. Guzik, R. Kozik, R.  Matuszewska, W. Zamachowski

Nowa Era sp. z o. o.

1010/1/2019

Biologia na czasie 1. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązania zadań 1.

B. Januszewska-Hasiec, J. Kobyłecka, J.  Pawłowski,  R. Stencel

Nowa Era sp. z o. o.

6

biologia

2Bb

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony).

M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski

Nowa Era sp. z o. o.

1010/2/2020

 

Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

D. Kaczmarek, T.  Otręba, R.  Stencel, A. Tyc

Nowa Era sp. z o. o.

3Bb

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony).

F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J.  Holeczek, S.  Krewczyk, W. Zamachowski

Nowa Era sp. z o. o.

1010/3/2021

 

Biologia na czasie. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązania zadań.

B. Grądzik, D. Kaczmarek, A.  Tyc

Nowa Era sp. z o. o.

4Bb

Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony).

 

Biologia na czasie. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązania zadań.

 

F. Dubert, M. Jurgowiak, W. Zamachowski

 

B. Grądzik, A. Krotke, A. Tyc

 

 

 

Nowa Era sp. z o. o.

1010/4/2022

 

 

 

7

 

język angielski

1Aa

1a

1B

1Cc

1c

1D

1Ee/1e

FOCUS 3 SECOND EDITION

podręcznik i ćwiczenia.

 

Sue Kay / Vaughan Jones / Daniel Brayshaw

Pearson

 

947/3/2019

2Aa

2A

2B

2C

2Cc

2Dd

2E

2Ee

FOCUS 3 SECOND EDITION (kontynuacja)

FOCUS 4 SECOND EDITION podręcznik i ćwiczenia

 

Sue Kay/Vaughan Jones/Daniel Brayshaw

Pearson   947/4/2020

 

3A/Aa

3Bb

3C/Cc

3Dd

3E/3Ee

FOCUS 4 SECOND EDITION

podręcznik i ćwiczenia

Sue Kay/ Vaughan Jones / Daniel Brayshaw

Pearson

947/4/2020

 

4E/Ee

FOCUS 4 SECOND EDITION

podręcznik i ćwiczenia

 

 

T Sue Kay/ Vaughan Jones / Daniel Brayshaw

 

 

Pearson

947/4/2020

4

4Aa/A

4Cc/C

4Dd

FOCUS 5 SECOND EDITION podręcznik i ćwiczenia

Sue Kay, Vaughan Jones, Monica Berlis, Heather Jones, Daniel Brayshaw, Dean Russell

Pearson

947/5/2021

4Bb

Solutions Gold Advanced (kontynuacja)

 

 

oraz Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. Poziom rozszerzony (Express Publishing)

 

Tim Falla, Paul A. Davies, Sylvia Wheeldon, Jane Hudson

 

Cathy Dobb, Ken Lackman, Jenny Dooley

 

Oxford University Press

1032/4/2020

 

Express Publishing

1149/2/2022

 

8

 

historia

1Aa

1a

1B

1c

1D

1Ee/1e

Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 1.

M. Pawlak,

A. Szweda

Nowa Era sp. z o. o.

1021/1/2019

Poznać przeszłość. Karty pracy ucznia do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 1.

K. Jurek

Nowa Era sp. z o. o.

8

historia

1Cc

Historia. Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 1. Starożytność i średniowiecze.

J. Kufel

P. Ruchlewski

GWO sp. z o. o.

1102 / 1 / 2020

2Aa/2a

2Bb

2c

2Dd

2Ee/2e

Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 2.

A. Kucharski, A. Niewęgłowska

Nowa Era sp. z o. o.

1021/2/2020

Poznać przeszłość. Karty pracy ucznia do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 2.

K. Panimasz

Nowa Era sp. z o. o.

2Cc

Historia. Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 2. Lata 1492-1815.

Ł. Kępski,

J. Wijaczka

GWO sp. z o. o.

1102/2/2021

3Aa/3a

3Bb

3c

3Dd

3Ee/3e

Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 3.

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak

Nowa Era sp. z o. o.

1021/3/2021

Poznać przeszłość. Karty pracy ucznia do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 3.

K. Panimasz

Nowa Era sp. z o. o.

 

 

3Cc

Historia. Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 3. Lata 1815-1939

Chwalba A.

Kępski Ł.

GWO sp. z o. o.

1102/3/2022

 

4Aa

4Bb

4Dd

4Ee

Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 4.

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak

Nowa Era sp. z o. o.

w trakcie procedury dopuszczania

4Cc

Zrozumieć przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 4.

R. Śniegocki

A. Zielińska

Nowa Era sp. z o. o.

119/4/2022

9

wiedza o społeczeństwie

1C

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 1.

A. Janicki, J. Komorowski, A. Peisert

Nowa Era sp. z o. o.

1035/1/2019

W centrum uwagi. Maturalne karty pracy z dziennikiem aktualizacji do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 1.*

K. Panimasz

Nowa Era sp. z o. o.

*(tylko w klasach prowadzonych przez Marcina Grulkowskiego)

2Aa/a

2Bb

2Cc

2Dd

2Ee/e

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 2.

L. Czechowska, A.  Janicki

Nowa Era sp. z o. o.

1034/2/2020

2c

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 2.

S. Drelich, A.  Janicki, E. Martinek

Nowa Era sp. z o. o.

Nr dopuszczenia: 1148/2/2023

3Cc

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 3.

S. Drelich, A. Janicki, J. Klęczkowska, A. Makarewicz-Marcinkiewicz, L.  Węgrzyn-Odzioba

Nowa Era sp. z o. o.

1035/3/2021

 

W centrum uwagi. Maturalne karty pracy z dziennikiem aktualizacji do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 3.

B. Furman, W. K. Kowalczyk

Nowa Era sp. z o. o.

 

 

klasy I

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Grażyna Koba, Katarzyna Koba-Gołaszewska

Migra

1142/1/2022, 1142/2/2022

10

informatyka

klasy II

Informatyka na czasie 2 Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

J. Mazur P. Perekietka Z. Talaga J. S. Wierzbicki

Nowa Era sp. z o. o.

990/2/2020

klasy III

Informatyka na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

J. Mazur P. Perekietka Z. Talaga J. S. Wierzbicki

Nowa Era sp. z o. o.

990/3/2021

11

chemia

1Aa

1Cc

1c

1D

1Ee/1e

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Nowa Era sp. z o. o.

994/1/2019

1a

1B

 

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

Nowa Era sp. z o. o.

991/1/2019

To jest chemia. Zbiór zadań z chemii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony   -  nowe wydanie 2022

S. Banaszkiewicz, K. Dudek-Różycki, K.  Gnerowicz-Siudak, M. Kołodziejska, E. Megiel, M. Płotek, G. Świderska, T.  Wichur

Nowa Era sp. z o. o.

2Aa

2Cc/2c

2Dd

2Ee/2e

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. (w I semestrze)

M. Litwin, S. Styka - Wlazło, J. Szymońska

Nowa Era sp. z o. o.

 994/1/2019

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum . Zakres podstawowy (w II semestrze)

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Nowa Era sp. z o. o.

994/2/2020

2a

2Bb

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

M. Litwin, S. Styka - Wlazło, J. Szymońska

Nowa Era sp. z o. o.

991/1/2019

To jest chemia. Zbiór zadań z chemii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – nowe wydanie 2022

S. Banaszkiewicz, K. Dudek-Różycki, K.  Gnerowicz-Siudak, M. Kołodziejska, E. Megiel, M. Płotek, G. Świderska, T.  Wichur

Nowa Era sp. z o. o.

3Aa

3Cc/3c

3Dd

3Ee/3e

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

 

Nowa Era sp. z o. o.

994/2/2020

3a

3Bb

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

M. Litwin, S. Styka - Wlazło, J. Szymońska

Nowa Era sp. z o. o.

991/2/2020

To jest chemia. Zbiór zadań z chemii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – nowe wydanie 2022

S. Banaszkiewicz, K.  Dudek-Różycki, K. Gnerowicz-Siudak, M. Kołodziejska, E.  Megiel, M.  Płotek, G. Świderska, T. Wichur

Nowa Era sp. z o. o.

4Bb

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

M. Litwin, S. Styka - Wlazło, J. Szymońska

 

Nowa Era sp. z o. o.

991/2/2020

 

To jest chemia. Zbiór zadań z chemii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – nowe wydanie 2022

 

S. Banaszkiewicz, K.  Dudek-Różycki, K. Gnerowicz-Siudak, M. Kołodziejska, E.  Megiel, M.  Płotek, G. Świderska, T. Wichur

 

Nowa Era sp. z o. o.

 

12.

muzyka

klasy I

Muzyka. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy.

M. Rykowska

Z. N. Szałko

OPERON sp. z o.o.

1060 / 2019

13.

etyka

klasy I-IV

Etyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

P. Kołodziński, J. Kapiszewski

OPERON sp. z o.o.

MEN 1045/2019

 14.

 fizyka

1a

1B

1Cc

1c

1D

1Ee/1e

Odkryć fizykę 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

M.Braun, W.Śliwa

Nowa Era sp. z o. o.

1001/1/2019

14

fizyka

1Aa

Vademecum ,,Nowa teraz matura. Fizyka”

Praca zbiorowa

Nowa Era sp. z o. o.

 

Zrozumieć fizykę 1

Zbiór zadań   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

B. Mendel,

J. Mendel, T. Stolecka,

E. Wójtowicz

Nowa Era sp. z o. o.

2a

2Bb

2Cc/2c

2Dd

2Ee/2e

Odkryć fizykę 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

M. Braun, W. Śliwa

Nowa Era sp. z o. o.

1001/2/2020

2Aa

Zrozumieć fizykę 1.

Zakres rozszerzony   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

M. Braun,  A. Byczuk, K. Byczuk, E. Wójtowicz

Nowa Era sp. z o. o.

1002/1/2019

Zrozumieć fizykę 1.

Zbiór zadań   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

B. Mendel,

J. Mendel, T. Stolecka,

E. Wójtowicz

Nowa Era sp. z o. o.

3A

3Bb

3Cc/3c

3Dd

3Ee/3e

Odkryć fizykę 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

M. Braun, W. Śliwa

Nowa Era sp. z o. o.

1001 / 3 / 2021

 

 

3Aa

Zrozumieć fizykę 3.

 Zakres rozszerzony   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

M. Braun,  A. Seweryn-Byczuk, K. Byczuk

Nowa Era sp. z o. o.

Zrozumieć fizykę 3.

Zbiór zadań   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

B. Mendel,

J. Mendel, T. Stolecka, E. Wójtowicz

Nowa Era sp. z o. o.

1002 / 3 / 2021

4Aa

Zrozumieć fizykę 4.

Zakres rozszerzony   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

Zrozumieć fizykę 4

Zbiór zadań   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

M. Braun,  A. Seweryn-Byczuk, K. Byczuk, E. Wójtowicz

 

B. Mendel,

J. Mendel, T. Stolecka,

E. Wójtowicz

 

 

Nowa Era sp. z o. o.

1002/4/2022

 

 

 

 

Nowa Era sp. z o. o.

 

15

język kaszubski

klasy I-IV

Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece.

(książki zapewnia szkoła)

F. Baska-Borzyszkowska, W. Myszk

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

627 / 1 / 2012

 

 

 

 

16

podstawy przedsiębiorczości

klasy II-III

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum

T. Rachwał

Z. Makieła

Nowa Era sp. z o. o.

1039 / 2020 / z1

 

 

klasy I

Szczęśliwi, którzy żyją wolnością.

K. Mielnicki, E. Kondrak,

E. Parszewska

Jedność 

AZ-3-01/18

17

religia

klasy II

Szczęśliwi, którzy żyją wiarą.

K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-3-01-18

 

 

klasy III

Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia

S. Mazur,

B. Nosek, K. Rokosz

Jedność

AZ-4-01/18

klasy IV

Szczęśliwi, którzy żyją miłością

K. Mielnicki,

E. Kondrak

Jedność

AZ-4-01/18

 

 

1e

Język hiszpański – "Descubre 1"
dla uczniów szkół ponadpodstawowych

(podręcznik i ćwiczenia)

(II semestr) Język hiszpański – "Descubre 2"
dla uczniów szkół ponadpodstawowych (podręcznik i ćwiczenia).

M. Spychała-Wawrzyniak, X. P.  López,

 

A.  Dudziak-Szukała, A. Kazimierczak, J. García González

 

Wydawnictwo DRACO

996/1/2019

 

Wydawnictwo DRACO

996/2/2019

 

18

język hiszpański

2e

Język hiszpański – "Descubre 2"
dla uczniów szkół ponadpodstawowych (podręcznik i ćwiczenia).

(II semestr) Język hiszpański – "Descubre 3"
dla uczniów szkół ponadpodstawowych (podręcznik i ćwiczenia).

A.  Dudziak-Szukała, A. Kazimierczak, J. García González

 

M. Spychała-Wawrzyniak, X. P.  López, A.  Dudziak-Szukała, A. Kazimierczak,

Wydawnictwo DRACO

996/2/2019

 

 

 

Wydawnictwo DRACO 996/3/2020

3e

Język hiszpański – "Descubre 3"
dla uczniów szkół ponadpodstawowych (podręcznik i ćwiczenia).

(II semestr) Język hiszpański – "Descubre 4" dla uczniów szkół ponadpodstawowych (podręcznik i ćwiczenia).

 

M. Spychała-Wawrzyniak, X. P.  López, A.  Dudziak-Szukała, A. Kazimierczak, José Caros García González

 

 

Wydawnictwo DRACO 996/3/2020

 

Wydawnictwo DRACO

996/4/2021

Język hiszpański

4e

"Descubre 4" dla uczniów szkół ponadpodstawowych (podręcznik i ćwiczenia).

 

Repetytorium język hiszpański (Formuła maturalna od 2023)

 

A. Kazimierczak, José Caros García González

Monika Kalbara, Karolina Hadło, Katarzyna Palonka

Wydawnictwo DRACO

996/4/2021

 

Wydawnictwo DRACO

 

19

historia i teraźniejszość

Klasy 1

Historia i teraźniejszość. Liceum i technikum. Cz.1

Autorzy: I. Modzelewska – Rysak, L. Rysak, K. Wilczyński, A. Cisek,

Wydaw. WSiP S.A.

Nr. Dopuszczenia: 1155/1/2022. Ostateczna decyzja we wrześniu. Klasy II bez podręcznika

20

Biznes i zarządzanie

 

Decyzja po procedurze zatwierdzenia podręcznika.