Klasa/

profil

Przedmioty realizowane
na poziomie rozszerzonym

Nauczane
języki

Charakterystyka klasy

Ogólny

 

matematyka, język angielski, fizyka

język angielski
język niemiecki

Dla zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, wiążących swoją przyszłość
ze studiami politechnicznymi, matematycznymi fizycznymi lub chemicznymi (np. kierunki ścisłe, takie jak nanotechnologia i politechniczne).

matematyka, język angielski, chemia

Ogólny

biologia, chemia, język angielski

język angielski
język niemiecki

Dla zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość z kierunkami biologicznymi, chemicznymi czy medycznymi (np. medycyna, farmacja, biotechnologia, ratownictwo).

Ogólny

język polski, język angielski, historia

język angielski język niemiecki

Dla humanistów, którzy swoją dalszą edukację wiążą z prawem, historią, dziennikarstwem, filozofią czy studiami filologicznymi (np. prawo, filologia polska, filologia kaszubska, filologie obce).

Ogólny

geografia, matematyka, język angielski

język angielski język niemiecki

Dla zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, wiążących swoją przyszłość
ze studiami na kierunkach ekonomicznych, społecznych oraz geograficznych czy turystyką (np. ekonomia, zarządzanie).

Ogólny

język angielski,
język polski, język hiszpański

język angielski, język hiszpański

Dla osób posiadających zdolności językowe oraz pragnących rozwijać swoje kompetencje i a także zainteresowania w tym kierunku. Profil ten umożliwia podjęcie studiów na prestiżowych uczelniach za granicą jak i w Polsce: iberystyka, lingwistyka stosowana, translatoryka, europeistyka oraz stosunki międzynarodowe.

Każdy nowo przyjęty uczeń może zadeklarować chęć podjęcia nauki języka kaszubskiego w naszej szkole w ramach zajęć przedmiotu dodatkowego.

W czteroletnim liceum uczniowie uczą się głównie przedmiotów na poziomie podstawowym, natomiast od profilu klasy zależą przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym.

 Przedmioty szkolne brane pod uwagę przy rekrutacji do I LO:

 

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

matematyka – fizyka  język angielski

język polski

matematyka

fizyka

język angielski

matematyka  chemia – język angielski

język polski

matematyka

język angielski

chemia

biologia – chemia  język angielski

język polski

matematyka

biologia

chemia

język polski  język angielski  historia

język polski

matematyka

język angielski

historia

matematyka geografia język angielski

język polski

matematyka

język angielski

geografia

język polski język angielski język hiszpański

język polski

matematyka

język angielski

drugi język obcy nowożytny wpisany na świadectwie