Bibliografia

Juliusz Kleiner, Włodzimierz Maciąg „Zarys dziejów literatury polskiej”, Ossolineum, Wrocław 1985
Mieczysław Jastrun „Mickiewicz”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1945
Konrad Górski „Mickiewicz – Towiański”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986
Pigoń S. "Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli"
Pruszyński K. "Opowieść o Mickiewiczu"
Syga T., Szenic S. "Maria Szymanowska i jej czasy"
Zielińska M. "Opowieść o Gustawie i Maryli"
www.wikipedia.pl