Spis najsłynniejszych dzieł poety

Oda do młodości – 1820
Dziady, cz. I i cz. IV(1823) – dramat romantyczny
Dziady, cz. III – dramat romantyczny
Konrad Wallenrod(1828) – powieść poetycka
Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego(1832)  – broszura polityczna
Pan Tadeusz(1834) – epopeja

Ballady:
Romantyczność – 1822
Pani Twardowska – 1822
Trzech Budrysów – ok. 1828


Wiersze:
Niepewność - 1825
Sonety krymskie – 1826, m.in.:
            Stepy akermańskie
            Żegluga
            Ajudah
            Pielgrzym
Reduta Ordona – 1832
Liryki lozańskie – wydane pośmiertnie, m.in.:
            Polały się łzy     
            Nad wodą wielką i czystą...