Minęło już pół roku naszej działalności w ramach projektu. Co udało nam się zrealizować?

1. Zapoznanie się uczestników projektu (sześć krajów partnerskich : Turcja/ koordynator, Północna Macedonia, Włochy, Grecja, Rumunia,
Polska) - spotkanie online nauczycieli z poszczególnych krajów - zaprezentowanie filmu o liceum w j.angielskim (Wirtualny spacer po liceum naszej uczennicy O.Chmurzyńskiej)

liceum erazmus 01

2. Spotkanie uczestników i opiekunów projektu na terenie liceum (październik)

liceum erazmus 02

3. Stworzenie różnych wersji logo projektu "Train Your brain" przygotowane przez 3 uczennice naszego liceum Z. Stoltmann/K. Wirzba/M. Bachewicz. Oprawa graficzna została wykonana przez D. Żymierczykiewicza

liceum erazmus 03

4. Udział uczniów liceum w głosowaniu na najlepsze logo projektu (Polska)/Glosowanie miało miejsce na stronie liceum (facebook)

5. Międzynarodowy konkurs na logo projektu, w którym brało udział 6 krajów (Głosowanie odbyło się na platfomie twinspace) listopad.
Polski projekt zajął wysokie trzecie miejsce.

6. Przygotowanie prezentacji multimedialnych o naszym kraju/ liceum/ regionie przez uczestników projektu - J. Szymkowiak stworzył krótki film przedstawiający uczestników i opiekunów projektu / grudzień

7. Udział naszych uczniów w międzynarodowej akcji pisania noworocznych życzeń - uczestnicy projektu zaprojektowali i wysłali drogą mailową noworoczne życzenia do uczniów z innych krajów w języku angielskim - grudzień/ styczeń

liceum erazmus 04

8. Spotkanie online uczestników i opiekunów projektu dot. gry logicznej Reversi – styczeń

liceum erazmus 05

9.Spotkanie uczestników projektu w liceum. Przygotowanie plakatów i materiałów dot.” Bezpieczeństwo w Internecie”. Obejrzenie prezentacji w języku angielskim pt ’Safety in the Net’ oraz rozegranie paru partyjek gry logicznej ‘Reversi’

liceum erazmus 06

10. Międzynarodowe spotkanie online nauczycieli odpowiedzialnych za projekt na platformie etwinning/ twinspace – styczeń
11. Udział w międzynarodowym turnieju Reversi/ Otello, który odbędzie się online - luty