Grupa uczniów uczestnicząca w projekcie TRAIN YOUR BRAIN postanowiła uczcić Dzień Europy (9 maja), upamiętniający powstanie idei Unii Europejskiej.

Jednym z trwałych rezultatów i korzyści, które odnosimy w związku z członkostwem w UE, jest program eTwinning. Polega on na stworzeniu platformy internetowej, dzięki której szkoły, uczniowie i nauczyciele mogą nawiązywać kontakty ze szkołami z innych krajów. Martyna Peplińska (IIDd) z tej okazji przygotowała kolaże promujące Dni eTwinningu.

received 209830754288401

Web Photo Editor02 liceum