I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie od wielu lat współpracuje ze środowiskami akademickimi. Nasi uczniowie biorą udział w wykładach seminaryjnych bądź uczestniczą w ćwiczeniach laboratoryjnych organizowanych przez wyższe uczelnie. Partnerami są Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademia Pomorska w Słupsku.

Wartym odnotowania jest fakt, iż swoim patronatem I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie objęły dwie uczelnie.
Pod czujnym okiem dr Małgorzaty Ekiert i grupy studentów Instytutu Filologii Angielskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku nasi uczniowie mogą rozwijać swoje praktyczne umiejętności językowe.

Z kolei klasy humanistyczne będą uczestniczyć w warsztatach filozoficznych „FILOZOFIA W PRAKTYCE”, które prowadzić będą profesorowie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – dr hab. Aleksandra Derra i dr hab. Marcin Jaranowski.