29 września 2023 roku w Rumi odbyła się Gala Sportu zorganizowana przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku. W trakcie gali nagrodzone zostały szkoły, które osiągnęły najlepsze wyniki sportowe.

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie osiągali liczne sukcesy w wielu dyscyplinach sportowych, czego wynikiem jest zajęcie przez kościerski Ogólniak III miejsca w województwie pomorskim.

Skład delegacji, która reprezentowała szkołę na gali rozdania : Maja Marszewska, Anna Szenwald, Maja Kostuch, Leon Lemańczyk oraz nauczyciel wychowania fizycznego - Bartłomiej Kowalewski.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych