I Liceum zaprasza po raz pierwszy

I Liceum zaprasza po raz drugi

Nasz patron - Józef Wybicki

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Powiat Kościerski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kompetencje na +”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej
Wartość projektu kształtuje się na poziomie 1 203 120,00 zł. Na realizację projektu Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 1 142 964,00 zł, a pozostała część stanowi wkład własny Powiatu. W projekcie „Kompetencje na +” weźmie udział 1180 uczniów oraz 50 nauczycieli z kościerskich szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski.
•    Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie (Liceum i Technikum),
•    Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Kościerzynie (Technikum),
•    I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w  szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kościerskiego poprzez kształtowanie i wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Dodatkową korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest doposażenie szkół w nowoczesnych sprzęt ICT oraz pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany jest poprzez: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem ICT, wyjazdy edukacyjne, doposażenie pracowni szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, prowadzenie doradztwa zawodowego oraz szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli.
Realizacja wszystkich powyższych działań przyczyni się z pewnością do osiągnięcia celu projektu, a jednocześnie do zwiększenia atrakcyjności kształcenia w szkołach Powiatu Kościerskiego.

logotyp

© 2018 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie