I Liceum zaprasza po raz pierwszy

I Liceum zaprasza po raz drugi

Nasz patron - Józef Wybicki

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

logo zdolni logo powiat

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu
pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Kościerski”

Powiat Kościerski jako partner Samorządu Województwa Pomorskiego realizował będzie projekt pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Kościerski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Program skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - mieszkańców Powiatu Kościerskiego oraz uczniów innych powiatów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościerski.
Projekt ma na celu wsparcie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a realizowany będzie poprzez udział uczniów m.in. w:
1)    zajęciach pozalekcyjnych i warsztatach rozwijających kreatywność,
2)    spotkaniach akademickich,
3)    przyznawanie uzdolnionym uczniom pomocy w formie  stypendiów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w formach wsparcia w LCNK,
4)    organizację wycieczek edukacyjnych,

W roku szkolnym 2016/2017 wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnieni w dziedzinie matematyki, fizyki i informatyki.
O zakwalifikowaniu ucznia do projektu decydować będzie:
-    złożenie wniosku, arkusza nominacji oraz oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie,
-    opinia psychologiczno - pedagogiczna,
-    wynik testu uzdolnień kierunkowych
Prawo do nominowania ucznia do projektu posiadają:
1)    pełnoletni uczeń,
2)    nauczyciel, pedagog lub psycholog,
3)    rodzic lub opiekun prawny,
4)    inna osoba pełnoletnia, która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia

Realizatorem programu będzie Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego, którego siedziba mieścić się będzie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, ul. Krasickiego 2, 83-400 Kościerzyna.

Harmonogram działań:

23.06.2016 – 29.07.2016 – składanie wniosków, arkuszy nominacji oraz oświadczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie.
01.07.2016 – 15.09.2016 – badania uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie.
wrzesień 2016 – testy uzdolnień kierunkowych uczniów (TUK)

Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronach internetowych:
www.liceum.org.pl
http://ppp.powiatkoscierski.bip.net.pl
http://pco.powiatkoscierski.bip.net.pl

 

 

© 2018 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie