I Liceum zaprasza po raz pierwszy

I Liceum zaprasza po raz drugi

Nasz patron - Józef Wybicki

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Dnia 14 grudnia 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie będącym siedzibą Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Kościerski”, na której Pani Alicja Żurawska - Starosta Kościerski wręczyła listy gratulacyjne oraz deklaracje udziału 40 uczniom, którzy zakwalifikowali się do projektu.

W uroczystości wzięli udział zakwalifikowani do projektu uczniowie wraz z rodzicami, a także Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie Pani Edyta Bławat, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościerzynie – Pani Lucyna Topka, Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Kościerzynie – Pani Barbara Piepióra oraz koordynująca prace nad projektem – Pani Lucyna Piechowska.

W dniu 12.10.2016 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Kościerski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Powiatem Kościerskim a Samorządem Województwa Pomorskiego, Osi priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałania 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Okres realizacji projektu przewidziano na lata 2016-2021.

Ogólna wartość projektu wynosi 534 208,50 zł, z czego dofinansowanie projektu to kwota 507 498,07 zł, natomiast wkład własny to kwota 26 710,43 zł

Program skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - mieszkańców Powiatu Kościerskiego oraz uczniów innych powiatów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościerski.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Uczniowie zakwalifikowani do projektu będą brać udział w:

  1. zajęciach pozalekcyjnych i warsztatach rozwijających kreatywność,
  2. spotkaniach akademickich, które odbędą się na terenie uczelni wyższych
  3. wycieczkach edukacyjnych m.in. w zakładach pracy, parku naukowo-technologicznym, spotkaniach z naukowcami i pracodawcami.
  4. stypendiów.

© 2018 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie