Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie

rok szkolny 2022/2023

4-letnie LO po szkole podstawowej.

(Pogrubionym drukiem zaznaczono podręczniki i inne materiały do zakresu rozszerzonego)

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawca

Numer dopuszczenia

1

matematyka

1B

1Cc

1c 1Ee/1e

MATeMAtyka 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej

Nowa Era sp. z o. o.

971/ 1/ 2019

1Aa

1a

1D

MATeMAtyka 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej

Nowa Era sp. z o. o.

988/ 1/ 2019

2Bb

2Cc/2c

2Ee/2e

MATeMAtyka 2 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

W. Babiański, L. Chańko

Nowa Era sp. z o. o.

971/2/2020

2Aa/2a

2Dd

MATeMAtyka 2 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska

Nowa Era sp. z o. o.

988/2/2020

3Bb

3Cc/3c

3Ee/3e

MATeMAtyka 3 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, J. Wesołowska

Nowa Era sp. z o. o.

971/3/2021

3Aa/3a

3Dd

MATeMAtyka 3 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska

Nowa Era sp. z o. o.

988/3/2021

4Bb

4Cc

4Ee

MATeMAtyka 4 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego I technikum. Zakres podstawowy.

W. Babiański L. Chańko J. Czarnowska J. Wesołowska

Nowa Era sp. z o.o.

971/4/2022

4Aa

4Dd

MATeMAtyka 4 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

W. Babiański L. Chańko J. Czarnowska J. Wesołowska

Nowa Era sp. z o.o.

988/4/2022

2

język polski

1Aa

1a

1B

1Cc

1c

1D

1Ee/e

Oblicza epok. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Nowa edycja

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

WSiP sp. z o.o.

952/1/2019

Oblicza epok. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Nowa edycja

WSiP sp. z o.o.

952/2/2019

1Aa

1a

1B

1Cc

1c

1D

1Ee/e

Ponad słowami 1. Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur. Zakres podstawowy i rozszerzony

Praca zbiorowa

Nowa Era sp. z o.o.

2Aa/2a

2Bb

2Cc/2c

2Dd

2Ee/2e

Oblicza epok. Część 2.1.

Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa edycja

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

WSiP sp. z o.o.

952/3/2020

Oblicza epok. Część 2.2 Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa edycja

WSiP sp. z o.o.

952/4/2020

2Aa/2a

2Bb

2Cc/2c

2Dd

2Ee/2e

Ponad słowami 2. Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur. Zakres podstawowy i rozszerzony

Praca zbiorowa

Nowa Era sp. z o.o.

3Aa/3a

3Bb

3Cc/3c

3Dd

3Ee/3e

Oblicza epok. Część  3. 1.Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa edycja

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

WSiP sp. z o.o.

952/5/2021

Oblicza epok. Część 3.2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa edycja

WSiP sp. z o.o.

952/6/2021

3Aa/3a

3Bb

3Cc/3c

3Dd

3Ee/3e

Ponad słowami 3. Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur. Zakres podstawowy i rozszerzony

Praca zbiorowa

Nowa Era sp. z o.o.

4Aa

4Bb

4Cc

4Dd

4Ee

Oblicza epok. Część 4. Zakres podstawowy i rozszerzony

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

Podręcznik czeka na zatwierdzenie przez MEiN

4Aa

4Bb

4Cc

4Dd

4Ee

Ponad słowami 4. Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur. Zakres podstawowy i rozszerzony

Praca zbiorowa

Nowa Era sp. z o.o.

3

edukacja dla bezpieczeństwa

1Aa

1a

1B

1Cc

1c

1D

1Ee/1e

Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej, Zakres podstawowy. Nowa edycja

B. Breitkopf, M. Cieśla

WSiP sp. z o. o.

992/2019

4

język niemiecki

1Aa

1a

1B

1Cc

1c

1D

Welttour Deutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. Część 1  + zeszyt ćwiczeń

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era sp. z o. o.

935/1/2018

2Aa/2a2Bb

2Cc/2c

2Dd

Welttour Deutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. Część 2 + zeszyt ćwiczeń

S.  Mróz-Dwornikowska

Nowa Era sp. z o. o.

935/2/2019

3Aa/3a3Bb

3Cc/3c

3Dd

Welttour Deutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. Część 3 + zeszyt ćwiczeń

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era sp. z o. o.

935/3/2020

4Aa

4Bb

4Cc

4Dd

Welttour Deutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. Część 3 + zeszyt ćwiczeń

S. Mróz-Dwornikowska

957/935/4/2021

1Ee

Exakt Plus 1 + zeszyt ćwiczeń

G. Motta

Klett Polska

1000/1/2019

2Ee

Exakt Plus 2 + zeszyt ćwiczeń

G. Motta

Klett Polska

1000/2/2020

3Ee

Exakt Plus 3 + zeszyt ćwiczeń

G. Motta

Klett Polska

1000/3/2021

4Ee

Direkt. Deutsch hautnah neu 3 + zeszyt ćwiczeń

G. Motta

Lektor Klett

5

geografia

1Aa

1a

1B

1Cc

1Ee/1e

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

R.  Malarz, M. Więckowski

Nowa Era sp. z o. o.

983\1\2019

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

K. Maciążek

Nowa Era sp. z o. o.

2Aa/2

2Bb

2Cc/2c

2Ee/2e

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

T. Rachwał, R. Ulisczak K. Wiedermann P.  Koch

Nowa Era sp. z o. o.

983/2/2020

Karty pracy ucznia 2.

K. Maciążek

Nowa Era sp. z o. o.

3Aa/3a

3Bb

3Cc/3c

3Ee/3e

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

C. Adamiak A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda

Nowa Era sp. z o. o.

983/3/2021

Karty pracy ucznia 3.

K. Maciążek

Nowa Era sp. z o. o.

1c

1D

Oblicza Geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

R. Malarz, M. Więckowski, P.  Kroh

Nowa Era sp. z o. o.

973\1\2019

Maturalne karty pracy 1 dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

D. Burczyk, V. Feliniak, B. Marczewska, S.  Ropel, J. Soja

Nowa Era sp. z o. o.

2Dd

Oblicza geografii 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

T. Rachwał

Nowa Era sp. z o. o.

937/2/2020

Maturalne karty pracy 2 dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

A. Karaś, M. Nikołajew- Banaszewska M. Słobodzian, J. Brożyńska, E. Jaworska

Nowa Era sp. z o. o.

3Dd

Oblicza geografii 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

M. Więckowski, R. Malarz

Nowa Era sp. z o. o.

937/3/2021

Maturalne karty pracy 1 dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

M. Kupczyk

Nowa Era sp. z o. o.

4Dd

Oblicza geografii 4 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroch

Nowa Era sp.z.o.o

Maturalne karty pracy 4

Violeta Feliniak, Katarzyna Maciążek, Bogusława Marczewska

Nowa Era sp.z.o.o

6

biologia

1Aa

1a

1Cc

1c

1D

1Ee/1e

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy.

A. Helmin, J. Holeczek

Nowa Era sp. z o. o.

1006/1/2019

Biologia na czasie 1. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres podstawowy)

B.  Januszewska-Hasiec, J. Kobyłecka, J. Pawłowski, R. Stencel

Nowa Era sp. z o. o.

2Aa/2a

2Cc/2c

2Dd

2Ee/2e

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

D. Kaczmarek, J.  Pawłowski, R. Stencel

Nowa Era sp. z o. o.

1006/2/2020

Biologia na czasie 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

A. Helmin, J. Holeczek

Nowa Era sp. z o. o.

3Aa/3a

3Cc/3c

3Dd

3Ee/3e

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

B. Januszewska-Hasiec, J. Pawłowski, R. Stencel

Nowa Era sp. z o. o.

1006/03/2021

Biologia na czasie 3. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

B. Grądzik, D. Kaczmarek, A. Tyc.

Nowa Era sp. z o. o.

1B

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony).

M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski

Nowa Era sp. z o. o.

1010/1/2019

Biologia na czasie 1. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązania zadań 1.

B. Januszewska-Hasiec, J. Kobyłecka, J. Pawłowski,  R. Stencel

Nowa Era sp. z o. o.

2Bb

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony).

M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski

Nowa Era sp. z o. o.

1010/2/2020

Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

D. Kaczmarek, T. Otręba, R. Stencel, A. Tyc

Nowa Era sp. z o. o.

3Bb

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony).

F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, S. Krewczyk, W. Zamachowski

Nowa Era sp. z o. o.

1010/3/2021

Biologia na czasie. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązania zadań.

B. Grądzik, D. Kaczmarek, A. Tyc

Nowa Era sp. z o. o.

4Bb

Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony).

F. Dubert, M. Jurgowiak, W. Zamachowski

Nowa Era sp. z o. o.

1010/4/2022

Biologia na czasie. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązania zadań.

B. Grądzik, A. Krotke, A. Tyc

 

7

język angielski

1Aa

1a

1B

1Cc

1c

1D

1Ee/1e

FOCUS 3 SECOND EDITION podręcznik i ćwiczenia

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Pearson

947/3/2019

2Aa/2a2Bb

2Cc/c

2Dd

2Ee/2e

Solutions Gold Intermediate podręcznik i ćwiczenia (kontynuacja)

T. Falla, P. A. Davies

Oxford University Press

1032/2/2019

2Cc/c

2Dd

2Ee

Focus 4 Second edition podręcznik i ćwiczenia

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Pearson

947/4/2020

3Aa/3a

3Bb

3Dd

(3Aa/A) Solutions Gold Upper -Intermediate - podręcznik i ćwiczenia (kontynuacja)

(3Bb) Solutions Gold Advanced - podręcznik i ćwiczenia

(3Dd) Solutions Gold Upper – Intermediate - podręcznik i ćwiczenia (kontynuacja)

T. Falla, P. A. Davies

Oxford University Press

1032/3/2019

Oxford University Press

1033/4/2020

3E/3Ee

FOCUS 4 SECOND EDITION

podręcznik i ćwiczenia

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Pearson

947/4/2020

3Cc/3c

Solutions Gold Upper – Intermediate podręcznik i ćwiczenia (kontynuacja)

T. Falla, P. A. Davies

Oxford University Press

1032/3/2019

4Aa

4Bb

4Dd

4Ee

(4 Ee) Solutions Gold Advanced podręcznik i zeszyt ćwiczeń (kontynuacja)

(4 Dd) Focus 5 Second Edition podręcznik i ćwiczenia

T. Falla, P. A. Davies

Oxford University Press

1032/4/2020

4Cc

Solutions Gold Upper - Intermediate podręcznik i ćwiczenia (kontynuacja)

T. Falla, P. A. Davies

Oxford University Press

1032/3/2019

8

historia

1Aa

1a

1B

1c

1D

1Ee/1e

Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 1.

M. Pawlak,

A. Szweda

Nowa Era sp. z o. o.

1021/1/2019

Poznać przeszłość. Karty pracy ucznia do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 1.

K. Jurek

Nowa Era sp. z o. o.

1Cc

Historia. Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 1. Starożytność i średniowiecze.

J. Kufel, P. Ruchlewski

GWO sp. z o. o.

1102 / 1 / 2020

2Aa/2a

2Bb

2c

2Dd

2Ee/2e

Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 2.

A. Kucharski, A. Niewęgłowska

Nowa Era sp. z o. o.

1021/2/2020

Poznać przeszłość. Karty pracy ucznia do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 2.

K. Panimasz

Nowa Era sp. z o. o.

2Cc

Historia. Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 2. Lata 1492-1815.

Ł. Kępski,

J. Wijaczka

GWO sp. z o. o.

1102/2/2021

3Aa/3a3Bb

3c

3Dd

3Ee/3e

Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 3.

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak

Nowa Era sp. z o. o.

1021/3/2021

Poznać przeszłość. Karty pracy ucznia do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 3.

K. Panimasz

Nowa Era sp. z o. o.

3Cc

Zrozumieć przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 3.

A. Niewęgłowska T. Krzemiński

Nowa Era sp. z o. o.

1019/3/2021

Zrozumieć przeszłość. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązywania zadań do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 3.

Opracowanie zbiorowe

Nowa Era sp. z o. o.

4Aa

4Bb

4Dd

4Ee

Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 4.

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak

Nowa Era sp. z o. o.

w trakcie procedury dopuszczania

4Cc

Zrozumieć przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 4.

R. Śniegocki, A. Zielińska

Nowa Era sp. z o. o.

w trakcie procedury dopuszczania

9

wiedza o społeczeństwie

1C

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 1.

A. Janicki, J. Komorowski, A. Peisert

Nowa Era sp. z o. o.

1035/1/2019

W centrum uwagi. Maturalne karty pracy z dziennikiem aktualizacji do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 1.*

K. Panimasz

Nowa Era sp. z o. o.

*(tylko w klasach prowadzonych przez Marcina Grulkowskiego)

2Aa/a

2Bb

2Cc

2Dd

2Ee/e

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 2.

L. Czechowska, A. Janicki

Nowa Era sp. z o. o.

1034/2/2020

2c

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 2.

S. Drelich, A. Janicki, E. Martinek

Nowa Era sp. z o. o.

1035/2/2020

W centrum uwagi. Maturalne karty pracy z dziennikiem aktualizacji do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 2.

B. Furman

Nowa Era sp. z o. o.

3Cc

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 3.

S. Drelich, A. Janicki, J. Kięczkowska, A. Makarewicz-Marcinkiewicz, L. Węgrzyn-Odzioba

Nowa Era sp. z o. o.

1035/3/2021

W centrum uwagi. Maturalne karty pracy z dziennikiem aktualizacji do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 3.

B. Furman, W. K. Kowalczyk

Nowa Era sp. z o. o.

10

informatyka

klasy I

Informatyka na czasie 1 Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy (po konsultacji z nauczycielem we wrześniu)

J. Mazur P. Perekietka Z. Talaga J. S. Wierzbicki

Nowa Era sp. z o. o.

990/1/2019

klasy II

Informatyka na czasie 2 Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy (po konsultacji z nauczycielem we wrześniu)

J. Mazur P. Perekietka Z. Talaga J. S. Wierzbicki

Nowa Era sp. z o. o.

990/2/2020

klasy III

Informatyka na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy (po konsultacji z nauczycielem we wrześniu)

J. Mazur P. Perekietka Z. Talaga J. S. Wierzbicki

Nowa Era sp. z o. o.

990/3/2021

11

chemia

1Aa

1Cc

1c

1D

1Ee/1e

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Nowa Era sp. z o. o.

994/1/2019

1a

1B

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska

Nowa Era sp. z o. o.

991/1/2019

To jest chemia. Zbiór zadań z chemii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – po szkole podstawowej

S. Banaszkiewicz, K. Dudek-Różycki, K. Gnerowicz-Siudak, M. Kołodziejska, E. Megiel, M. Płotek, G. Świderska, T. Wichur

Nowa Era sp. z o. o.

2Aa

2Cc/2c

2Dd

2Ee/2e

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. (w I semestrze)

M. Litwin, S. Styka - Wlazło, J. Szymońska

Nowa Era sp. z o. o.

 994/1/2019

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum . Zakres podstawowy (w II semestrze)

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Nowa Era sp. z o. o.

994/2/2020

2a

2Bb

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

M. Litwin, S. Styka - Wlazło, J. Szymońska

Nowa Era sp. z o. o.

991/1/2019

To jest chemia. Zbiór zadań z chemii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – po szkole podstawowej

S. Banaszkiewicz, K. Dudek-Różycki, K. Gnerowicz-Siudak, M. Kołodziejska, E. Megiel, M. Płotek, G. Świderska, T. Wichur

Nowa Era sp. z o. o.

3Aa

3Cc/3c

3Dd

3Ee/3e

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

Nowa Era sp. z o. o.

994/2/2020

3a

3Bb

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

M. Litwin, S. Styka - Wlazło, J. Szymońska

Nowa Era sp. z o. o.

991/2/2020

To jest chemia. Zbiór zadań z chemii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – po szkole podstawowej

S. Banaszkiewicz, K. Dudek-Różycki, K. Gnerowicz-Siudak, M. Kołodziejska, E. Megiel, M. Płotek, G. Świderska, T. Wichur

Nowa Era sp. z o. o.

4Bb

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

M. Litwin, S. Styka - Wlazło, J. Szymońska

Nowa Era sp. z o. o.

991/2/2020

To jest chemia. Zbiór zadań z chemii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – po szkole podstawowej

S. Banaszkiewicz, K. Dudek-Różycki, K. Gnerowicz-Siudak, M. Kołodziejska, E. Megiel, M. Płotek, G. Świderska, T. Wichur

Nowa Era sp. z o. o.

12.

muzyka

klasy I

Muzyka. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy.

M. Rykowska, Z. N. Szałko

OPERON sp. z o.o.

1060 / 2019

13.

etyka

klasy I-IV

Etyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

P. Kołodziński, J. Kapiszewski

OPERON sp. z o.o.

MEN 1045/2019

14

fizyka

1a

1B

1Cc

1c

1D

1Ee/1e

Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

M. Braun, W Śliwa

Nowa Era sp. z o. o.

1001/1/2019

1Aa

Zrozumieć fizykę 4. Zakres rozszerzony   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

M. Braun,  A. Seweryn-Byczuk, K. Byczuk, E. Wójtowicz

Nowa Era sp. z o. o.

1002/4/2022

Zrozumieć fizykę 4. Zbiór zadań   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

B. Mendel, J. Mendel, T. Stolecka, E. Wójtowicz

Nowa Era sp. z o. o.

2a

2Bb

2Cc/2c

2Dd

2Ee/2e

Odkryć fizykę 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

M. Braun, W. Śliwa

Nowa Era sp. z o. o.

1001/2/2020

2Aa

Zrozumieć fizykę 2. Zakres rozszerzony   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

M. Braun,  A. Byczuk, K. Byczuk, E. Wójtowicz

Nowa Era sp. z o. o.

1002/2/2020

Zrozumieć fizykę 2. Zbiór zadań   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

B. Mendel,

J. Mendel, T. Stolecka,

E. Wójtowicz

Nowa Era sp. z o. o.

3A

3Bb

3Cc/3c

3Dd

3Ee/3e

Odkryć fizykę 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

M. Braun, W. Śliwa

Nowa Era sp. z o. o.

1001 / 3 / 2021

3Aa

Zrozumieć fizykę 3. Zakres rozszerzony   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

M. Braun,  A. Seweryn-Byczuk, K. Byczuk

Nowa Era sp. z o. o.

Zrozumieć fizykę 3. Zbiór zadań   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

B. Mendel, J. Mendel, T. Stolecka, E. Wójtowicz

Nowa Era sp. z o. o.

1002 / 3 / 2021

4Aa

Zrozumieć fizykę 4. Zakres rozszerzony  dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

M. Braun, A. Seweryn-Byczuk, K. Byczuk, E. Wójtowicz

Nowa Era sp. z o. o.

1002/4/2022

Zrozumieć fizykę 4. Zbiór zadań   dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

B. Mendel, J. Mendel, T. Stolecka, E. Wójtowicz

Nowa Era sp. z o. o.

15

język kaszubski

klasy I-IV

Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece.

(książki zapewnia szkoła)

F. Baska-Borzyszkowska, W. Myszk

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

627 / 1 / 2012

16

podstawy przedsiębiorczości

klasy II-III

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum

T. Rachwał, Z. Makieła

Nowa Era sp. z o. o.

1039 / 2020 / z1

17

religia

klasy I

Szczęśliwi, którzy żyją wolnością.

K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność 

AZ-3-01/18

klasy II

Szczęśliwi, którzy żyją wiarą.

K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-3-01-18

klasy III

Na drogach wiary.

S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz

Jedność

AZ-4-03-12

klasy IV

W rodzinie.

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)

WAM

Program: AZ-4-01/10

Nr dopuszczenia:

AZ-43-01/10-KR-3/14

18

język hiszpański

1e

Język hiszpański – "Descubre 1" dla uczniów szkół ponadpodstawowych (podręcznik i ćwiczenia)

M. Spychała-Wawrzyniak, X. P. López,

Wydawnictwo DRACO

996/1/2019

(II semestr) Język hiszpański – "Descubre 2" dla uczniów szkół ponadpodstawowych (podręcznik i ćwiczenia).

A. Dudziak-Szukała, A. Kazimierczak, J. García González

Wydawnictwo DRACO

996/2/2019

2e

Język hiszpański – "Descubre 2" dla uczniów szkół ponadpodstawowych (podręcznik i ćwiczenia).

A. Dudziak-Szukała, A. Kazimierczak, J. García González

Wydawnictwo DRACO

996/2/2019

(II semestr) Język hiszpański – "Descubre 3" dla uczniów szkół ponadpodstawowych (podręcznik i ćwiczenia).

M. Spychała-Wawrzyniak, X. P. López, A. Dudziak-Szukała, A. Kazimierczak

Wydawnictwo DRACO

996/3/2020

3e

Język hiszpański – "Descubre 3" dla uczniów szkół ponadpodstawowych (podręcznik i ćwiczenia).

M. Spychała-Wawrzyniak, X. P. López, A. Dudziak-Szukała,

Wydawnictwo DRACO

996/3/2020

(II semestr) Język hiszpański – "Descubre 4" dla uczniów szkół ponadpodstawowych (podręcznik i ćwiczenia).

A. Kazimierczak, José Caros García González

Wydawnictwo DRACO

996/4/2021

19

historia i teraźniejszość

klasy I

Podręcznik zostanie podany po zaprezentowaniu oferty wydawnictw.