Oferta zajęć pozalekcyjnych wspomagających rozwój ucznia. Rok szkolny 2021/2022

L.p.

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

1.

Cyprian Zalewski

Olimpiada Języka Niemieckiego

Poniedziałek

15.05-16.30

02

2.

Rafał Słomiński

Olimpiada Historyczna

Wtorek

8.00-8.45

23

3.

Rafał Słomiński

PRL bez cenzury oraz historia III RP. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z historii

Poniedziałek

13.30-14.15

23

4.

Weronika Navus-Wysocka,

Grzegorz Knopik

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, wspomagające rozwój ucznia z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Wypowiedź argumentacyjna

Czwartek

8.00-9.45

Biblioteka szkolna

5.

Adrianna – Lubińska Kaiser

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, wspomagające rozwój ucznia z biologii

Sobota

9.00

29

6.

Maciej Szulc

Fizyka techniczna dla klas trzecich po gimnazjum

Piątek

14.20-15.55

 

7.

Izabela Zgleszewska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, wspomagające rozwój ucznia z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Poniedziałek

14.20-15.05

8

8.

Marzena Witt

Matematyka politechniczna

Sobota

 

6

9.

Wiesława Sabisz

Chemia laboratoryjna dla zainteresowanych I półrocze dla klas II i III, II półrocze dla klas I

Piątek

8.00-8.45

13.30-14.15

31

10.

Aleksander Zięba

BUSINESS English

Sobota

   

11.

Anna Kąkol

Spotkania szkolnej redakcji „Blachy” - zajęcia wspomagające rozwój ucznia

Czwartek

15.10

34

12.

Izolda-Gulczyńska-Zalewska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Poziom podstawowy i rozszerzony

Poniedziałek

Terminy ustalane indywidualnie

 

13.

Izolda-Gulczyńska-Zalewska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Poziom podstawowy i rozszerzony

Piątek

8.55-9.40

02

14.

Bartłomiej Kowalewski

Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców

Wtorek

15.50-17.30

 

15.

Bartłomiej Kowalewski

Piłka ręczna dziewcząt i chłopców

Środa

16.00

Nowa Karczma

16.

Robert Cieszyński

Piłka nożna dziewcząt

Poniedziałek

15.55-17.20

 

17.

Tomasz Stasiak

Piłka koszykowa dziewcząt

Wtorek

15.55

 

18.

Tomasz Stasiak

Piłka koszykowa chłopców

Czwartek

15.55

 

19.

Krzysztof Hinca

Piłka nożna chłopców

Środa

15.05

 

20.

Krzysztof Hinca

Piłka nożna chłopców

Piątek

15.05

 

21.

Joanna Małkińska

Zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój ucznia z matematyki – przygotowanie do matury. PP i PR

środa

8:00

25

22.

Joanna Małkińska

Konsultacje – matematyka - zajęcia wspomagające rozwój ucznia

czwartek

8:00

25

23.

Cyprian Zalewski

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Poziom podstawowy i rozszerzony

Piątek

14.20-15.05

02

24.

Zbigniew Rolbiecki

Zajęcia dodatkowe z matematyki, wspomagające rozwój ucznia, dla klasy III a. Przygotowanie do egzaminu maturalnego. Poziom podstawowy i rozszerzony

Czwartek

14.20-15.00

09

25.

Monika Schmidt

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, wspomagające rozwój ucznia. Poziom podstawowy

Wtorek

12.40-14.15

14

26.

Konrad Małkiński

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, wspomagające rozwój ucznia z matematyki. Poziom podstawowy

Czwartek

13:30-14:15

22

27.

Konrad Małkiński

Towarzystwo Uszlachetniających Rozrywek TUR

Czwartek

14:20-15:05

22