I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

check 30 

Szkolny kiermasz podręczników

6 września 2021 r.

 check 30

Fotograf – zdjęcia klasowe

7 września 2021 r.

 check 30

Posiedzenie rady pedagogicznej – nadzór pedagogiczny.

14 września 2021 r.

 check 30

Spotkanie dyrektora szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas I

16 września 2021 r.      godz. 17:00

 check 30

Tydzień chrztów klas pierwszych

20-24 września 2021

 check 30

Spotkanie dyrektora szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III po SP

22 września 2021 r.      godz. 17:00

 check 30

Spotkanie dyrektora szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas III po GIM

23 września 2021 r.      godz. 17:00

 check 30

Ślubowanie w Będominie klas pierwszych

29 września 2021 r.

 check 30

Wrześniówka z „Wybickim”

30 września 2021

 check 30

Przyjmowanie deklaracji maturalnych uczniów klas III PG

30 września 2021 r.

 check 30

Koncert Jesienny, szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2021 r.

 check 30

Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

14 października 2021 r.

 check 30

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

15 października 2021 r.

 check 30

Hymn dla Niepodległej – obchody Święta Niepodległości

10 listopada 2021 r.

 check 30

Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć

11 listopada 2021 r.

 check 30

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

12 listopada 2021 r.

 check 30

Próbna matura z Operonem

22-25 listopada 2021 r.

 check 30

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i II po SP

24 listopada 2021 r.      godz. 17:00

 check 30

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas III po SP i GIM

25 listopada 2021 r.      godz. 17:00 

 check 30

Propozycja ocen semestralnych dla klas I, II, III

20 grudnia 2021

 check 30

Koncert Wigilijny i wigilie klasowe

22 grudnia 2021 r.

 check 30

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

 check

Nowy Rok

1 stycznia 2022 r.

 check

Trzech Króli

6 stycznia 2022 r.

 check 30

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

7 stycznia 2022 r.

 check 30

Wystawienie ocen na semestr pierwszy dla klas I, II, III

11 stycznia 2022

 check 30

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I, II, III

13 stycznia 2022

 check 30

Początek semestru drugiego dla klas I, II, III

17 stycznia 2022

 check 30

Ferie zimowe

14 – 27 lutego 2022 r.

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-II po SP

23 marca 2022 r.         godz. 17:00

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas III po SP  – III po GIM

24 marca 2022 r.         godz. 17:00

Propozycja ocen końcowych dla klas III PG

13 kwietnia 2022

 check 30

Rekolekcje Wielkopostne     

3 dni kwietnia 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

 check 30

Wystawienie ocen końcowych uczniom klas III PG

22 kwietnia 2022 r.

 check 30

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla uczniów klas III PG

26 kwietnia 2022 r.

 check 30

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach III PG

29 kwietnia 2022 r.

 check 30

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

2 maja 2022 r.

 

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2022 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin maturalny z j. polskiego PP)

4 maja 2022 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin maturalny z matematyki PP)

5 maja 2022 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin maturalny z j. angielskiego PP)

6 maja 2022 r.

 

Wywiadówka klasy I – III po SP

2 czerwca 2022           godz. 17:00

 

Wystawienie proponowanych ocen rocznych uczniom klas I-III

10 czerwca 2022 r.

 

VI Regaty o Puchar Dyrektora I LO

11 lub 18 czerwca 2022 r.

 

Wystawienie ocen rocznych uczniom klas I-III

15 czerwca 2022 r.

 

Boże Ciało

16 czerwca 2022 r.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17 czerwca 2022 r.

 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla uczniów klas I-III

 21 czerwca 2022 r.

 

Szkolny Dzień Kultury

22 czerwca 2022 r.

 

Szkolny Dzień Sportu

23 czerwca 2022 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

 

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.