Lista uczniów

zakwalifikowanych do stopnia II - rejonowego

Wojewódzkiego Konkursu z chemii dla uczniów klas IV-VIII szkół

podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2023/2024

przeprowadzonego w dniu 09.11.2023r.

 

 

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko ucznia

Nazwa i adres szkoły

% uzyskanych punktów

 

Adam Wolowski

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach, ul.3 Maja 14

80

 

Piotr Wesołowski

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 1

90

* właściwe wpisać

 

22.11.2023 r 8.00

(data ogłoszenia) (godz. ogłoszenia)

 

Podpis przewodniczącego RKK

 

……………………………………………………………..

 

W przypadku braku zgody rodzica/opiekuna prawnego na publikację imienia i nazwiska dziecka, opublikowana będzie tylko nazwa szkoły, do której uczeń/uczennica uczęszcza.

IMG 20231122 121142037