logo_tzn.jpg

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII

Organizacja pożytku publicznego

Oddział w Bytowie

77-100 Bytów ul. Gdańska 59

tel.603064489

Jak uchronić dziecko przed narkomanią

Nie zostanie narkomanem dziecko, które:

 •  czuje silne więzi z rodziną
 •  umie myśleć samodzielnie
 •  zna swoja wartość
 •  jest twórcze, rozwija własne zainteresowania
 •  należy do rodziny, która ma jasno sprecyzowane stanowisko dotyczące szkodliwości zażywania narkotyków i innych używek
 •  ma kolegów, których rodzice jasno stawiają sprawę narkomanii
 •  potrafi odróżnić narkotyczne mity od faktów

Rady dla rodziców:

 •  Dom jest najlepszym miejscem do zapobiegania, a w razie konieczności przeciwdziałania wszelkim niepożądanym sytuacjom. Spełniony musi być jednak jeden warunek: w domu nie ma tematów tabu, a wszystkie problemy rozwiązywane są bez obawy narażenia się na szykany albo śmieszność.
 •  Rodzice powinni postarać się, aby dziecko miało solidnie ugruntowany system wartości, wiedzę o tym, co jest dobre, a co złe. Należy zadbać o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka i wzmacniać jego  poczucie wartości.
 • Zupełnie nie ważne jest co mówi rodzic, jeżeli robi co innego niż mówi. Osobisty przykład jest jedynym skutecznym sposobem wpływania na zachowanie dzieci.

Co możesz zrobić, aby Twoje dziecko nie sięgało po narkotyki:

 • znajdź wolny czas dla swojego dziecka,
 • wykorzystaj ten czas, aby jak najczęściej okazywać swojemu dziecku ciepło i czułość,
 • rozmawiać, nie unikać trudnych tematów,
 • słuchać uważnie i nie lekceważyć jego problemów,
 • służyć radą i być kiedy Cie potrzebuje,
 • nie oceniać i porównywać z innymi,
 • nie wyśmiewać, nie krytykować,
 • nie stawiać zbyt wysokich wymagań i pomagać uwierzyć w siebie,
 • doceniać starania i chwalić postępy,
 • być przykładem i autorytetem,
 • uczyć podstawowych wartości, pamiętając, że ważniejsze jest co robisz, a nie co mówisz,
 • poznawać przyjaciół swojego dziecka,
 • zawsze wiedzieć gdzie jest i co robi Twoje dziecka,
 • wyrażać zdecydowaną postawę negatywna wobec narkotyków,
 • ufaj dziecku, ale staraj się poznać środowisko jego kolegów,
 • zachęcaj do rozwijania zainteresowań dziecka
 • współpracuj z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym,
 • ucz dziecko rozwiązywania problemów dnia codziennego,
 • ucz szacunku dla własnego zdrowia,
 • pokazuj, że radość można znaleźć nawet w drobnych sukcesach
 • bądź zawsze szczery wobec dziecka,
 • staraj się wspierać dziecko, zauważać jego problemy i uczucia,

Jak rozmawiać  z dzieckiem o narkotykach: 

 • edukowanie dzieci i młodzieży powinno polegać na partnerskiej konwersacji, a nie na autorytarnym narzuceniem własnych poglądów,
 • rozmawiaj z dzieckiem na temat narkotyków i uzależnienia,
 • podsuwaj artykuły, zapytaj co myśli na ten temat, czy w jego towarzystwie są osoby które biorą narkotyki?
 • po zorientowaniu się, co dziecko wie na temat narkotyków, możemy przekazać naszą wiedzę na ten temat, podczas rozmowy należy starać się uświadomić, iż narkotyki są bardziej niebezpieczne dla dzieci niż dla dorosłych, że są ludzie mniej lub bardziej podatni na uzależnienia, ale nie ma sposobu, aby o tym się przekonać  przed popadnięciem w nałóg, jedyna gwarancją uniknięcia nałogu jest nie podejmowanie  prób.

Gdzie szukać pomocy:

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Bytowie, filia w Kościerzynie

ul. Krasickiego 4

w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w czwartki od 15.30 do 17.30 (po wcześniejszym umówieniu tel. 603064489)

 

Stowarzyszenie MONAR

ul. Hoża 57, 00-605 Warszawa, tel. 0 22 839 033 83

 

Towarzystwo Katolickie, Ruch Antynarkotyczny „KARAN”

ul. Grodzieńska 65, 03 -750 Warszaw, tel. 08000 120 289, 0 22 618 65 97


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych