Zmiany w planie lekcji  czwartek 7 września 2023

VACAT (angielski)

G. Reca

1

3Dd II

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

1

 

 

 

2

3Dd II

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

2

 

 

 

3

3Dd I

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

1Cc II

zaj. własne / wieczernik

J. Kreft-Bollin

5

2Cc

historia / 6 // z lekcji 8

R. Słomiński

6

1Cc I

zaj. własne / wieczernik

W. Piwowarczyk

6

3Aa3a

zaj. odwołane

M. Szulc

7

3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

7

1a

1a I → zaj. odwołane

M. Skowrońska

1a II → zaj. własne / wieczernik

R. Słomiński

8

3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

8

 

 

 

A. Dziemiński

 

7

1Bb II

1Bb → EDB / 33 // 1Bb II – z 08.09 lekcja 5

E. Bławat

7

1Bb II

angielski → 08.06 lekcja 5 / 8

A. Dziemiński

8

1Aa II

przełożone → 11.09 lekcja 7 / 36

A. Dziemiński

8

 

 

 

                           

 Plan dyżurów czwartek 7 września 2023

0

7:50-8:00

parter

B. Mielewczyk

0

7:50-8:00

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

0

7:50-8:00

II piętro

A. Kąkol

1

8:45-8:55

parter

I. Makurat

1

8:45-8:55

I piętro

B. Pobłocka

1

8:45-8:55

II piętro

B. Pałasz

2

9:40-9:50

parter

J. Kin

2

9:40-9:50

I piętro

R. Słomiński

2

9:40-9:50

II piętro

W. Piwowarczyk

3

10:35-10:50

parter

B. Galant

3

10:35-10:50

I piętro

M. Frąckiewicz

3

10:35-10:50

II piętro

A. Kowalke

4

11:35-11:45

parter

Z. Rolbiecki

4

11:35-11:45

I piętro

A. Zięba

4

11:35-11:45

II piętro

M. Skowrońska

5

12:30-12:40

parter

ks. P. Wyka  

5

12:30-12:40

I piętro

J. Małkińska

5

12:30-12:40

II piętro

M. Grulkowski

6

13:25-13:30

parter

C. Zalewski

6

13:25-13:30

I piętro

E. Grzyb

6

13:25-13:30

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

7

14:15-14:20

parter

J. Gralak

7

14:15-14:20

I piętro

W. Piwowarczyk

7

14:15-14:20

II piętro

L. Kowalke

8

15:05-15:10

parter

I. Zgleszewska

8

15:05-15:10

I piętro

 

8

15:05-15:10

II piętro