Informacja o pracy I LO w Kościerzynie  11 kwietnia 2024 / czwartek wersja2

Na lekcji 3 w gabinecie 16 przeprowadzony będzie USTNY FINAŁ konkursu OBCY w WYBICKIM z języka hiszpańskiego

Lista finalistów na tablicy informacyjnej.

Organizacja: Pani Jacek Gralak.

Dzisiaj biblioteka jest nieczynna.

Zmiany w planie lekcji  11 kwietnia 2024 / czwartek

B. Kowalewski

4

3Dd wf4C

wf

T. Stasiak

5

3Dd wf4C

wf

T. Stasiak  

6

1Aa wf4C

zaj. odwołane

G. Reca

7

1Aa wf4C

zaj. odwołane

G. Reca

8

4Aa/4a wf4C

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka

1Aa II

angielski → 22.04 lekcja 7 / gab. 33

A. Dziemiński

9

4Aa/4a wf4C

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka

W. Szymańska

1

3Dd II

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

2

3Dd II

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

3

3Dd I

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

5

1Cc II

zaj. własne / wieczernik

N. Cygert  

6

1Cc I

zaj. własne / wieczernik

A. Dziemiński

7

3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

8

3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

 

 

 

L. Kowalke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2c I

2c → angielski / B1 // 2c I – z 18.04 lekcja 4

B. Mielewczyk

4

2c II

2c → angielski / 7 // 2c II – z 18.04 lekcja 3

B. Mielewczyk

1Ee I

niemiecki → B2

C. Zalewski

5

4Dd

angielski / 37 // 4Dd I – z 17.04 lekcja 1 // 4Dd II – z 15.04 lekcja 7

I. Zgleszewska

 

 

 

 

6

2Dd

historia / 23 // z 19.04 lekcja 5

W. Piwowarczyk

6

2Bb

B i Z → 37

K. Kolińska

7

2c

zaj. odwołane

B. Mielewczyk

 

8

2c

zaj. odwołane

B. Mielewczyk

R. Słomiński
3 3Cc j. niemiecki/23 I. Gulczyńska-Zalewska
7 4Cc zaj. odwołane  
8 2Cc za. odwołane  


Plan dyżurów 11 kwietnia 2024 / czwartek

0

7:50-8:00

parter

J. Gralak

0

7:50-8:00

I piętro

J. Małkińska

0

7:50-8:00

II piętro

M. Skowrońska

1

8:45-8:55

parter

W. Navus-Wysocka

1

8:45-8:55

I piętro

W. Piwowarczyk

1

8:45-8:55

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

2

9:40-9:50

parter

I. Zgleszewska

2

9:40-9:50

I piętro

K. Kolińska

2

9:40-9:50

II piętro

J. Tlołka-Łangowska 

3

10:35-10:50

parter

G. Reca

3

10:35-10:50

I piętro

A. Kowalke

3

10:35-10:50

II piętro

A. Kąkol

4

11:35-11:45

parter

J. Kin

4

11:35-11:45

I piętro

A. Zięba

4

11:35-11:45

II piętro

B. Pałasz

5

12:30-12:40

parter

Z. Rolbiecki

5

12:30-12:40

I piętro

B. Pobłocka

5

12:30-12:40

II piętro

E. Grzyb

6

13:25-13:30

parter

M. Frąckiewicz

6

13:25-13:30

I piętro

Z. Węsierski

6

13:25-13:30

II piętro

M. Schmidt

7

14:15-14:20

parter

A. Dziemiński 

7

14:15-14:20

I piętro

M. Grulkowski

7

14:15-14:20

II piętro

N. Cygert