Informacja o pracy I LO w Kościerzynie – 12 grudnia 2023 / wtorek

W związku z zebraniem Komisji Socjalnej przerwy po 2 i 4 lekcji zostały skrócone do 5 minut. Długa przerwa trwa 25 minut.

Szczegóły zmian czasu trwania przerw zostały zaznaczone w planie dyżurów nauczycieli.

Zmiany w planie lekcji  12 grudnia 2023 / wtorek

 

ks. Ł. Delewski

 

1

1Bb

zaj. odwołane

C. Zalewski

 

2

1Bb

zaj. odwołane

C. Zalewski

2

1Cc

matematyka → 14.12 lekcja 3

G. Reca

3

1Cc

zaj. odwołane

B. Galant

 

4

1Cc

historia / 36 // z lekcji 7

M. Grulkowski

5

1Aa

angielski / 31 // 1Aa II – z lekcji 1 // 1Aa I – z lekcji 2

A. Dziemiński

6

1Aa

zaj. odwołane

G. Reca

1Aa wf4C

wf // z lekcji 9

B. Kowalewski

7

2Bb

zaj. odwołane

A. Lubińska-Kaiser

7

1Cc

fizyka / 6 // z lekcji 1

G. Reca

8

2Bb

zaj. odwołane

A. Lubińska-Kaiser

 

 

J. Willich

3

3Dd

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

4

3Ee/3e

angielski / 33 // 3Ee – z lekcji 1 // 3e – z 13.12 lekcja 8

I. Zgleszewska

5

2Dd

zaj. własne / wieczernik

M. Szulc

6

2Ee

polski / 31 // z 11.12 lekcja 5

W. Navus-Wysocka

7

2c

zaj. własne / wieczernik

A. Kowalke

 

C. Zalewski

 

3

1Bb II

1Bb →  angielski / 8

A. Dziemiński

3

1e

angielski → 24

I. Zgleszewska

4

1Bb I

1Bb →  angielski / 8

A. Dziemiński

 

5

3Ee I

zaj. własne / wieczernik

M. Szulc

6

3Ee I

zaj. własne / wieczernik

A. Kąkol

B. Pałasz

 

 

1

1a II

niemiecki / 33 // z lekcji 3

J. Kreft-Bollin

2

1Aa

niemiecki / 33

J. Kreft-Bollin

3

1Aa

niemiecki / 33

J. Kreft-Bollin

3

1a

angielski / 28 // 1a II – z lekcji 1

M. Frąckiewicz

4

1Aa

fizyka / 6 // z lekcji 7

G. Reca

 

5

 

 

 

6

1Bb

zaj. odwołane

C. Zalewski

7

1a

zaj. odwołane

M. Skowrońska

W. Szymańska

 

1

3Dd I

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

 

2

3Dd I

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

B. Galant

 

4

2c

zaj. własne / wieczernik

A. Lubińska-Kaiser

 

5

3c

zaj. własne / wieczernik

M. Szulc

6

1a

zaj. odwołane

M. Skowrońska

7

2Ee

zaj. własne / wieczernik

A. Kowalke  

8

1Ee

zaj. odwołane

K. Małkiński

                           

 

J. Tlołka-Łangowska

 

6

2Aa

zaj. własne / wieczernik

A. Kąkol

 

7

1Bb

zaj. odwołane

C. Zalewski

8

1Aa

zaj. odwołane

G. Reca

 

 Plan dyżurów 12 grudnia 2023 / wtorek

0

7:50-8:00

parter

D. Żywicka

0

7:50-8:00

I piętro

K. Drożdżyńska

0

7:50-8:00

II piętro

ks. P. Warsiński

1

8:45-8:55

parter

J. Kin 

1

8:45-8:55

I piętro

J. Małkińska

1

8:45-8:55

II piętro

J. Kreft-Bollin

2

9:40-9:45

parter

M. Frąckiewicz

2

9:40-9:45

I piętro

B. Pobłocka

2

9:40-9:45

II piętro

N. Cygert

3

10:30-10:55

parter

M. Schmidt

I. Zgleszewska

3

10:30-10:55

I piętro

R. Słomiński

A. Dziemiński

3

10:30-10:55

II piętro

E. Grzyb

K. Kolińska

4

11:40-11:45

parter

M. Frąckiewicz

4

11:40-11:45

I piętro

B. Pobłocka

4

11:40-11:45

II piętro

N. Cygert

5

12:30-12:40

parter

B. Mielewczyk

5

12:30-12:40

I piętro

M. Grulkowski

5

12:30-12:40

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

6

13:25-13:30

parter

G. Reca

6

13:25-13:30

I piętro

A. Kowalke

6

13:25-13:30

II piętro

A. Kąkol

7

14:15-14:20

parter

Z. Rolbiecki

7

14:15-14:20

I piętro

W. Piwowarczyk

7

14:15-14:20

II piętro

L. Kowalke