Informacja o pracy I LO w Kościerzynie 16 kwietnia 2024 / wtorek

Zmiany w planie lekcji  16 kwietnia 2024 / wtorek

nieobecni nauczyciele: p. Rafał Słomiński, p. Bartłomiej Kowalewski, p. Wiktoria Szymańska, p. Maciej Szulc, ks. Łukasz Delewski

 

lekcja 1

            1Bb – wolne

            3Aa – j. angielski/24/A. Zięba z lekcji 2

            3A – wolne zaj. przełożone lekcja 2

            3Dd gr. 1 – wolne

 

lekcja 2

            1Bb – wolne

            3Aa – j. niemiecki/30/C. Zalewski z 17.04 lekcja 2

            3A – j. angielski/24/A. Zięba z lekcji 1

            3Dd gr. 1 – wolne

 

lekcja 3

            1Cc – HiT/37/M. Grulkowski z 18.04 lekcja 2

            3Dd gr. 2 – wolne

            3Ee/E – ZZW/34/A. Kąkol z 19.04 lekcja 7

            4Aa/A à 30 zmiana Sali

 

lekcja 4

            1Aa – ZZW/6/G. Reca z 15.04 lekcja 5

            1Cc – geografia/37/A. Kowalke

            1Dd gr. wf4c – wych. fiz./s1/K. Hinca

            3Cc/C – ZZW/26/I. Gulczyńska-Zalewska z 17.04 lekcja 1

            3Dd – przedsiębiorczość/36/N. Cygert z 18.04 lekcja 8

            3Ee/E – chemia/30/J. Tlołka-Łangowska z 18.04 lekcja 8

 

lekcja 5

            1Aa – chemia/37/J. Tlołka-Łangowska z lekcji 8

            1Dd gr. wf4c – wych. fiz./s1/K. Hinca

            2Ee/E – ZZW/30/A. Dziemiński z 15.04 lekcja 6

 

lekcja 6

            1Aa – zaj. własne/wieczernik/B. Pałasz

            1Cc gr. wf1d – wolne


lekcja 7

            1Cc gr. 1 – wolne

            2Bb – wolne

            2C --> 30 zmiana sali

            3Cc – wolne

            3C – historia/23/W. Piwowarczyk z lekcji 8

            4Cc/C gr. wf1d – wolne

 

lekcja 8

            1A – j. polski/33/B. Pałasz

            1Cc gr. 2 – wolne

            2Bb – wolne

            2Cc – wolne

            2Ee/E à 34 zmiana sali

            4Cc/C gr. wf1d – wolne

 

lekcja 9

            1Aa gr. wf4c – wolne

 

Plan dyżurów 16 kwietnia 2024 / wtorek

0

7:50-8:00

parter

I. Makurat

0

7:50-8:00

I piętro

B. Mielewczyk

0

7:50-8:00

II piętro

ks. P. Warsiński

1

8:45-8:55

parter

I. Zgleszewska

1

8:45-8:55

I piętro

J. Małkińska

1

8:45-8:55

II piętro

J. Kin 

2

9:40-9:50

parter

G. Reca

2

9:40-9:50

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

2

9:40-9:50

II piętro

K. Kolińska

3

10:35-10:50

parter

C. Zalewski

3

10:35-10:50

I piętro

B. Pobłocka

3

10:35-10:50

II piętro

N. Cygert

4

11:35-11:45

parter

M. Frąckiewicz

4

11:35-11:45

I piętro

A. Dziemiński

4

11:35-11:45

II piętro

W. Navus-Wysocka

5

12:30-12:40

parter

Z. Rolbiecki  

5

12:30-12:40

I piętro

T. Chyła

5

12:30-12:40

II piętro

E. Grzyb 

6

13:25-13:30

parter

B. Galant

6

13:25-13:30

I piętro

M. Skowrońska

6

13:25-13:30

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

7

14:15-14:20

parter

J. Gralak

7

14:15-14:20

I piętro

W. Piwowarczyk

7

14:15-14:20

II piętro

L. Kowalke  

8

15:05-15:10

parter

 

8

15:05-15:10

I piętro

 

8

15:05-15:10

II piętro