Informacja o pracy I LO w Kościerzynie 16 listopada 2023 / czwartek

 

O godz. 16:45 w sali 23 odbędzie się zebranie Rady Rodziców. Wszystkich członków trójek klasowych serdecznie zapraszamy

 

Po czwartej lekcji reprezentanci Liceum biorą udział w finale konkursu „Czy znasz Kościerzynę?”. Lista uczestników na tablicy ogłoszeń

Organizacja i opieka: Pan Wiesław Piwowarczyk

 

Zmiany w planie lekcji  16 listopada 2023 / czwartek

nieobecni nauczyciele: p. Joanna Kreft-Bollin, p. Rafał Słomiński, p. Maciej Szulc, p. Robert Cieszyński, p. Krzysztof Hinca

 

lekcja 1

1Aa wolne zaj. zrealizowane 14.11 lekcja 7

1A gr. 1 wolne zaj. przełożone na lekcję 2

1Aa gr. 2 j. angielski/30 M. Frąckiewicz z lekcji 2

1Dd wolne zaj. zrealizowane 15.11 lekcja 4

2A gr. 1 wolne zaj. przeniesione na lekcję 2

2A gr. 2 wolne zaj. zrealizowane 15.11 lekcja 2

2Aa wolne zaj. przeniesione na lekcję 3

3Aa wolne

3Cc wolne zaj. przełożone na lekcję 3

4Cc/4C gr. wf3C wolne

4Ee/4E gr. wf3C wolne

 

lekcja 2

1Aa gr. 1 j. angielski/30 M. Frąckiewicz z lekcji 1

1Aa gr. 2 chemia/31 M. Skowrońska z lekcji 1

1Dd wolne zaj. przeniesione na lekcję 6

2A gr. 1 j. angielski/01 B. Mielewczyk z lekcji 1

2A gr. 2 wolne

3Bb gr. 2 j. niemiecki/02 C. Zalewski z 17.11 lekcja 7

4Cc/4C gr. wf3C wolne

4Ee/4E gr. wf3C wolne

 

lekcja 3

1Bb chemia/28 J. Tlołka-Łangowska z 15.11 lekcja 6

1Ee gr. 1B02 zmiana sali

2Aa matematyka/6 G. Reca z lekcji 1

2C cała klasa j. angielski/30 B. Mielewczyk dla gr. 1 z lekcji 4

3Aa/3A cała klasa wf/S2 E. Stoltmann

3Cc j. angielski/16 J. Gralak z lekcji 1

 

lekcja 4

1Aa28 zmiana sali

2A gr. 1 chemia/30 M. Skowrońska z lekcji 2

2A gr. 2 j. angielski/01 B. Mielewczyk z lekcji 2

2C geografia/37 L. Kowalke z lekcji 8

3Dd cała klasa wf/S2 B. Kowalewski

4Bb gr. 2 wolne zaj. zrealizowane 15.11 lekcja 5

4Ee01 zmiana sali

 

lekcja 5

1Aa biologia/29 A. Lubińska-Kaiser z 17.11 lekcja 3

1Bb BiZ/23 K. Kolińska z lekcji 8

1Cc gr. 1 informatyka/26 Z. Węsierski z 17.11 lekcja 8

1Ee/1E chemia/22 J. Tlołka-Łangowska z lekcji 6

2A zaj. kreatywne/30 M. Skowrońska z lekcji 4

3Dd cała klasa wf/S2 B. Kowalewski

 

lekcja 6

1Aa gr. wf3C zaj. własne/szatnia wf B. Kowalewski

1Bb gr. wf3C zaj. własne/szatnia wf B. Kowalewski

1Cc gr. 1 j. angielski/czyt W. Szymańska z 17.11 lekcja 7

1Dd chemia/31 J. Tlołka-Łangowska z lekcji 2

1Ee/1E matematyka/22 K. Małkiński z lekcji 5

2Aa30 zmiana sali

2Cc gr. 1 wolne

 

lekcja 7

2Aa30 zmiana sali

2Cc gr. 1 wolne zaj. przeniesione na 17.11 lekcja 1

2Cc gr. 2 wolne

2Dd matematyka/B01 D. Żywicka z 22.11 lekcja 8

2Ee/2E gr. wf2D wf/S2 T. Stasiak z lekcji 8

2Ee/2E gr. wf1D wolne

2Ee/2E gr. wf3C wolne

3Bb wolne

3Cc wolne zaj. zrealizowane 15.11 lekcja 4

4AA/4A j. niemiecki/23 I. Gulczyńska-Zalewska z 15.11 lekcja 4

 

lekcja 8

2Aa wolne

2C wolne zaj. zrealizowane lekcja 4

2Cc wolne

2Ee/2E gr. wf2D wolne zaj. zrealizowane lekcja 7

3Aa/3A j. polski/34 A. Kąkol z 15.11 lekcja 6

4A gr. wf2D wolne

4Bb gr. wf2D wolne

4Bb gr. wf3C wolne

4Dd gr. wf3C wolne

 

lekcja 9

4A gr. wf2D wolne

4Bb gr. wf2D wolne

4Bb gr. wf3C wolne

4Dd gr. wf3C wolne

 

Plan dyżurów 16 listopada 2023 / czwartek

0

7:50-8:00

parter

B. Galant

0

7:50-8:00

I piętro

M. Grulkowski

0

7:50-8:00

II piętro

A. Kowalke

1

8:45-8:55

parter

B. Mielewczyk

1

8:45-8:55

I piętro

B. Galant

1

8:45-8:55

II piętro

A. Kąkol

2

9:40-9:50

parter

J. Kin

2

9:40-9:50

I piętro

B. Pobłocka

2

9:40-9:50

II piętro

M. Skowrońska

3

10:35-10:50

parter

G. Reca

3

10:35-10:50

I piętro

A. Zięba  

3

10:35-10:50

II piętro

B. Pałasz  

4

11:35-11:45

parter

I. Zgleszewska

4

11:35-11:45

I piętro

Z. Węsierski

4

11:35-11:45

II piętro

J. Tlołka-Łangowska  

5

12:30-12:40

parter

Z. Rolbiecki

5

12:30-12:40

I piętro

J. Małkińska

5

12:30-12:40

II piętro

L. Kowalke

6

13:25-13:30

parter

ks. P. Wyka

6

13:25-13:30

I piętro

E. Grzyb

6

13:25-13:30

II piętro

M. Schmidt

7

14:15-14:20

parter

A. Dziemiński  

7

14:15-14:20

I piętro

K. Kolińska

7

14:15-14:20

II piętro

N. Cygert  

8

15:05-15:10

parter

 

8

15:05-15:10

I piętro

 

8

15:05-15:10

II piętro