Zmiany w planie lekcji  22 stycznia 2024 / poniedziałek     WERSJA 3

J. Willich

 

7

2Cc

chemia / 31 // z lekcji 8

J. Tlołka-Łangowska

 

8

2Aa

zaj. odwołane

A. Zięba

D. Żywicka

 

1

1a

zaj. odwołane

M. Skowrońska

1

 

2

2Dd

zaj. odwołane

M. Frąckiewicz

2

3

2Dd

2Dd I → zaj. odwołane

M. Frąckiewicz

3

2Dd II → niemiecki / B1 // z lekcji 6

I. Gulczyńska-Zalewska

5

3Ee/3e

polski / B1 // z lekcji 7

A. Kąkol

5

6

2a

historia / B1 // z lekcji 7

A. Mańska

6

2Dd

angielski / 26 // 2Dd II – z lekcji 1

M. Frąckiewicz

7

2Ee

zaj. własne / wieczernik

M. Skowrońska

 

E. Bławat

 

3

2a

zaj. własne z języka polskiego / 26

B. Pałasz   

3

4Ee/4e

polski → 8

W. Navus-Wysocka

4

2a

zaj. własne z języka polskiego / 26

W. Szymańska 

4

4Ee/4e

polski → 8

W. Navus-Wysocka

                         

 

 

 

M. Szulc

G. Reca

 

3

3Aa

zaj. własne z fizyki / 30

M. Skowrońska

3

2Cc

historia / 23 // z 19.12 lekcja 8

R. Słomiński

 

2Aa

historia → 6

W. Piwowarczyk

 

4

3Bb I

zaj. własne z chemii / biblioteka

A. Mańska

4

2Cc

historia / 23 // z 23.01 lekcja 8

R. Słomiński

 

3Dd

historia → 6

W. Piwowarczyk

 

5

 

 

 

5

3Aa/3a

zaj. odwołane

M. Szulc

 

6

3Aa/3a

zaj. odwołane

M. Szulc

6

1Aa

zaj. odwołane

G. Reca

 

7

 

 

 

7

1Aa I

angielski → 25.01 lekcja 8 / 6

A. Dziemiński

 Plan dyżurów 22 stycznia 2024 / poniedziałek

0

7:50-8:00

parter

M. Hildebrandt

0

7:50-8:00

I piętro

J. Małkińska

0

7:50-8:00

II piętro

ks. P. Wyka

1

8:45-8:55

parter

W. Szymańska

1

8:45-8:55

I piętro

A. Zięba 

1

8:45-8:55

II piętro

M. Schmidt

2

9:40-9:50

parter

C. Zalewski

2

9:40-9:50

I piętro

B. Pobłocka

2

9:40-9:50

II piętro

E. Grzyb

3

10:35-10:50

parter

I. Zgleszewska

3

10:35-10:50

I piętro

W. Navus-Wysocka

3

10:35-10:50

II piętro

L. Kowalke

4

11:35-11:45

parter

B. Mielewczyk

4

11:35-11:45

I piętro

W. Piwowarczyk

4

11:35-11:45

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

5

12:30-12:40

parter

Z. Rolbiecki

5

12:30-12:40

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska  

5

12:30-12:40

II piętro

N. Cygert

6

13:25-13:30

parter

J. Gralak 

6

13:25-13:30

I piętro

J. Kin

6

13:25-13:30

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

7

14:15-14:20

parter

J. Gralak

7

14:15-14:20

I piętro

J. Kin

7

14:15-14:20

II piętro

A. Dziemiński

8

15.05-15.10

parter

I. Makurat

 

                                     

 

 

A. Kowalke

4

2Dd

zaj. odwołane zaj. własne / wieczernik

M. Frąckiewicz

5

2Bb

zaj. własne / wieczernik

A. Kąkol

6

2Cc

zaj. własne / wieczernik

R. Słomiński

7

3Dd

3Dd - angielski / B1
W. Szymańska
2Ee  - angielski / 36 / 2Ee I z lekcji 8 // 2Ee II z 24.01 lekcja 1 A. Dziemiński