Informacja o pracy I LO w Kościerzynie – 28 lutego 2024 / środa

W naszej szkole odbywa się akcja „Podaruj cząstkę siebie”. Służy ona podniesieniu świadomości społecznej w sprawie dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych. Podczas akcji będzie można wpisać się do rejestru potencjalnych dawców szpiku.

Uczniowie – wolontariusze będą dyżurować na holu głównym szkoły w godz. od 8.45 do 14.15.

Lista wolontariuszy na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pani Adriana Lubińska-Kaiser.

 

Klasa 3Ee/3e na wyjeździe na warsztaty edukacyjne do Akademii Marynarki Wojennej  w Gdyni.

Organizacja i opieka: Pani Anna Kąkol i Pan Wiesław Piwowarczyk.

 

Klasa 1Aa organizuje przygotowania do konkursu „Matematyka bez granic”.

Organizacja i opieka: Pan Zbigniew Rolbiecki.

Zmiany w planie lekcji  – 28 lutego 2024 / środa

A. Kąkol

 

2

 

 

 

2

4Ee

niemiecki / 26 // z lekcji 3

I. Gulczyńska-Zalewska

3

3Cc/3c

ZZW / 26 // z lekcji 1

I. Gulczyńska-Zalewska

3

4Ee

angielski / 20 // z lekcji 7

B. Pobłocka

3Bb

niemiecki / 34 // 3Bb I – z lekcji 4

C. Zalewski

4

 

 

 

4

3Bb

angielski / 20 // 3Bb I – z lekcji 3

B. Pobłocka

5

3Aa/3a

zaj. odwołane

M. Szulc

5

 

 

 

6

3Aa/3a

zaj. odwołane

M. Szulc

6

 

 

 

7

 

 

 

7

3Aa/3a

historia → 06.03 lekcja 8

B. Galant

 

 

 

T. Chyła 

3

1a

polski / 28 // z 05.03 lekcja 7

B. Pałasz

4

1Aa

angielski / 28 // 1Aa I – 05.03 lekcja 1 // 1Aa II – 29.02 lekcja 8

A. Dziemiński

5

1Dd

polski / 28 // z lekcji 1

M. Schmidt

6

1Cc

zaj. własne / wieczernik

C. Zalewski

J. Kin

1

2Aa II

2Aa → angielski / 28

A. Zięba

2

2Aa I

2Aa → angielski / 28

A. Zięba

3

2Bb II

zaj. własne / wieczernik

R. Słomiński   

4

4Bb I

zaj. własne / wieczernik

B. Mielewczyk

5

3Dd II

3Dd → angielski / 23

W. Szymańska

6

3Dd I

3Dd → angielski / 23

W. Szymańska

 

L. Kowalke

 

2

3Dd

polski / 37 // z lekcji 3

E. Grzyb

 

 

 

 

3

2Aa

polski / 8 // z 04.03 lekcja 1

E. Grzyb

3

3Dd

przedsiębiorczość / 37 // z 29.02 lekcja 8

N. Cygert

4

2Cc

zaj. własne / wieczernik

B. Mielewczyk  

 

5

2c

zaj. własne / wieczernik

M. Grulkowski

6

4Dd

geografia / 37

A. Kowalke

7

2a

historia / 23 // z lekcji 8

A. Mańska

                 

 

 

 

W. Piwowarczyk

 

3

 

 

 

3

2Cc

polski / 23 // z lekcji 1

W. Navus-Wysocka

4

1Bb

zaj. własne / wieczernik

B. Mielewczyk

 

5

2Cc

historia / 23 // z lekcji 3

R. Słomiński

6

4Aa/4a

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka

7

2c

angielski /  28 // 2c I – z 01.03 lekcja 1

// 2c II – z 06.03 lekcja 1

B. Mielewczyk

 Plan dyżurów 28 lutego 2024 / środa

0

7:50-8:00

parter

R. Słomiński  

0

7:50-8:00

I piętro

K. Małkiński

0

7:50-8:00

II piętro

M. Szulc

1

8:45-8:55

parter

Z. Rolbiecki

1

8:45-8:55

I piętro

B. Pobłocka

1

8:45-8:55

II piętro

N. Cygert

2

9:40-9:50

parter

M. Grulkowski

2

9:40-9:50

I piętro

A. Zięba

2

9:40-9:50

II piętro

M. Skowrońska

3

10:35-10:50

parter

I. Zgleszewska  

3

10:35-10:50

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

3

10:35-10:50

II piętro

M. Schmidt  

4

11:35-11:45

parter

G. Reca

4

11:35-11:45

I piętro

J. Małkińska

4

11:35-11:45

II piętro

E. Grzyb

5

12:30-12:40

parter

B. Mielewczyk

5

12:30-12:40

I piętro

A. Dziemiński

5

12:30-12:40

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

6

13:25-13:30

parter

B. Galant

6

13:25-13:30

I piętro

A. Mańska

6

13:25-13:30

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

7

14:15-14:20

parter

I. Makurat

7

14:15-14:20

I piętro

 

7

14:15-14:20

II piętro

ks. Ł. Delewski