Informacja o pracy I LO w Kościerzynie – 30 listopada 2023 / czwartek

Na lekcjach 1-6 w gab. 7, w ramach zajęć doradztwa zawodowego, odbywają się warsztaty artystyczne z panią Hanną Drobchenko.

Uczestniczą w nich uczniowie klas 1Cc i 2Dd. Szczegóły przedstawiono poniżej.

Organizacja i opieka: Pani Barbara Galant.

Na lekcjach 3 i 4, na dużej sali gimnastycznej, odbywają się wykłady Pani Iwony Woźniewskiej, suicydolożki i prezes stowarzyszenia „180 stopni”. Wykłady noszą tytuł „Młodzież w kryzysie”. Po wykładach istnieje możliwość indywidualnych rozmów i konsultacji. W związku z tym nieznacznie zmieni się czas trwania lekcji od 5 do 9. Szczegóły przedstawiono poniżej. Uczniowie przed wykładem zanoszą swoje torby do pomieszczeń umieszczonych w poniższym wykazie.

Organizacja i opieka: psycholog do zadań specjalnych, Pani Ewa Kama.

Zmiany w planie lekcji 30 listopada 2023 / czwartek     WERSJA 2

 

czas trwania lekcji

J. Małkińska

1

8.00 – 8.45

1

2Bb

zaj. odwołane

A. Lubińska-Kaiser

2

8.55 – 9.40

2

4Aa/4a

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka

3

9.50 – 10.35

3

4Aa/4a

wykład „Młodzież w kryzysie” / duża sala

M. Frąckiewicz

4

10.50 – 11.35

4

1Bb

wykład „Młodzież w kryzysie” / duża sala

C. Zalewski 

5

11.55 – 12.40

5

4Cc/4c

4Cc → historia / 25

R. Słomiński

4c → zaj. własne / wieczernik

E. Grzyb

6

12.45 – 13.30

6

3Cc/3c

zaj. własne / wieczernik

A. Dziemiński

7

13.35 – 14.20

 

8

14.25 – 15.05

9

15.10 – 15.55

 


Wykład „Młodzi w kryzysie”

I tura 10.00 – 10.50 (lekcja 3) 

II tura 11.05 – 11.55 (lekcja 4)

1

2Aa

30

A. Zięba

1

1Aa

37

A. Kowalke

2

2a

6

K. Kolińska

2

1a

33

B. Pałasz

3

2Bb

37       

A. Kowalke

3

1Bb

02

C. Zalewski

4

2Cc

SZATNIA 1

ks. P. Wyka

4

1Cc

25

B. Galant

5

2c

01

B. Mielewczyk

5

1Dd

26

Z. Węsierski

6

2Dd

33

B. Galant

6

1Ee

BIBLIOTEKA  

I. Zgleszewska

7

2Ee

31

J. Tlołka-Łangowska  

7

3Aa/3a

29

A. Lubińska-Kaiser

8

4Aa/4a

20

M. Frąckiewicz

8

3Bb

23

M. Grulkowski

9

4Bb

25

J. Kreft-Bollin

9

3Cc/3c

34

A. Kąkol

10

4Cc/4c

02

C. Zalewski

10

3Dd

SZATNIA 1

K. Hinca

11

4Dd

36

E. Grzyb

11

3Ee/3e

SZATNIA 2

D. Żywicka

12

4Ee/4e

8

W. Navus-Wysocka

 

 

J. Willich

3

2Ee

wykład „Młodzież w kryzysie” / duża sala

J. Tlołka-Łangowska

4

 

 

 

5

2c

zaj. własne / wieczernik

E. Grzyb

1Bb

biznes i zarządzanie / 23 // z lekcji 8

K. Kolińska

6

 

 

 

7

1Ee

zaj. własne / wieczernik

R. Słomiński

 

 

Zajęcia artystyczne w ramach doradztwa zawodowego /  gab. 7

klasa 1Cc

klasa  2Dd

1

zaj. artystyczne

gab. 7

K. Kolińska

1

3c

WOS → 37

B. Galant

2

zaj. artystyczne

gab. 7

B. Galant

2

 

 

 

3

zaj. artystyczne

gab. 7

B. Pałasz

3

2Dd

wykład „Młodzież w kryzysie” / duża sala

B. Galant

4

1Cc

ZZW → 6

B. Galant

4

zaj. artystyczne

gab. 7

G. Reca

5

2Bb

H i T → 29

B. Galant

5

zaj. artystyczne

gab. 7

M. Frąckiewicz

6

2Ee

H i T → 37

B. Galant

6

zaj. artystyczne

gab. 7

L. KowalkePlan dyżurów 30 listopada 2023 / czwartek

0

7:50-8:00

parter

M. Skowrońska

0

7:50-8:00

I piętro

J. Tlołka-Łangowska

0

7:50-8:00

II piętro

A. Kąkol

1

8:45-8:55

parter

B. Mielewczyk

1

8:45-8:55

I piętro

M. Grulkowski

1

8:45-8:55

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

2

9:40-9:50

parter

J. Kin

2

9:40-9:50

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

2

9:40-9:50

II piętro

 B. Pałasz 

3

10:35-10:50

parter

I. Zgleszewska

3

10:35-10:50

I piętro

R. Słomiński  

3

10:35-10:50

II piętro

A. Kowalke

4

11:35-11:45

parter

B. Galant

4

11:35-11:45

I piętro

A. Zięba

4

11:35-11:45

II piętro

J. Tlołka-Łangowska 

5

12:30-12:40

parter

Z. Rolbiecki

5

12:30-12:40

I piętro

Z. Węsierski

5

12:30-12:40

II piętro

L. Kowalke   

6

13:25-13:30

parter

ks. P. Wyka

6

13:25-13:30

I piętro

E. Grzyb

6

13:25-13:30

II piętro

N. Cygert 

7

14:15-14:20

parter

A. Dziemiński  

7

14:15-14:20

I piętro

W. Piwowarczyk

7

14:15-14:20

II piętro

M. Schmidt