Wysokie wyniki osiągane na egzaminie maturalnym pozwalają naszym uczniom na wybory różnorodnych i zgodnych z ich oczekiwaniami kierunków studiów. Warto zauważyć, że są to głównie studia dzienne, podejmowane na znanych i renomowanych uczelniach państwowych. Nasi absolwenci wybierają głównie uczelnie trójmiejskie, w kręgu ich zainteresowań są również m.in. Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Warszawa, Wrocław, a także uczelnie zagraniczne. Jak można zauważyć, wysiłek włożony w edukację przynosi spodziewane efekty. Wszystkim tegorocznym (i przyszłym) maturzystom życzymy, by codzienny trud i znój ucznia Liceum nie poszedł na marne. Powodzenia!

Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych