11.10.2023r 16 uczniów klas maturalnych po raz pierwszy udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kościerzynie w celu dodania krwi. Po wstępnej kwalifikacji 10 został zakwalifikowanych jako dawcy i 9 oddało 4050 ml krwi. Dodatkowo dwójka nauczycieli Pani Marta Frąckiewicz i Pan Maciej Szulc dołożyli swoje krople krwi w ilości 900 ml. Łącznie oddaliśmy na szczytny prawie 5 litrów krwi. Serdeczne gratulacje dla wszystkich za udział i zachęcamy do kolejnego wyjścia za 2 miesiące.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych