Informacja o pracy I LO w Kościerzynie 13 listopada 2023 / poniedziałek

 

Reprezentacja szkoły bierze udział w powiatowej licealiadzie w piłce ręcznej dziewcząt

Organizacja i opieka: Pan Bartłomiej Kowalewski.

Klasa 2Aa na lekcjach 3-4 bierze udział w zajęciach w sądzie

Organizacja i opieka: Pan Aleksander Zięba.

 

Zmiany w planie lekcji  13 listopada 2023 / poniedziałek

nieobecni nauczyciele: p. Joanna Kreft-Bollin, p. Bartłomiej Kowalewski, p. Rafał Słomiński

 

lekcja 1

4Aa/4A gr. wf3C wolne

 

lekcja 2

1A cała klasa wf/S2 T. Stasiak

1Bb gr. 1 chemia/36 J. Tlołka-Łangowska z lekcji 5

1Bb gr. 2 j. angielski/28 A. Dziemiński z lekcji 5

1Aa23 zmiana sali

4Cc j. niemiecki/02 C. Zalewski z 15.11 lekcja 7

 

lekcja 3

1Cc gr. 1 j. niemiecki/24 I. Gulczyńska-Zalewska z 16.11 lekcja 5

3Aa/3A zzw/30 M. Szulc z lekcji 6

 

lekcja 4

1Cc gr. 1 j. angielski/24 W. Szymańska z 16.11 lekcja 6

3A zaj. własne/wieczernik B. Mielewczyk

4Cc j. polski/25 E. Grzyb z 07.11 lekcja 5

 

lekcja 5

2C cała klasa język angielski/28 B. Mielewczyk dla gr. 2 z lekcji 6

2Aa gr. 2B02 zmiana sali

 

lekcja 6

2C WOS/23 W. Piwowarczyk z lekcji 7

3Aa fizyka/30 M. Szulc z lekcji 3

3A wolne

4Aa/4A zzw/29 W. Navus-Wysocka z 17.11 lekcja 1

1Ccczyt zmiana sali

 

lekcja 7

1A gr. 2 wolne

 

lekcja 8

1A gr. 1 wolne

2C wolne zaj. zrealizowane 09.11

 

Plan dyżurów 9 października 2023 / poniedziałek  

0

7:50-8:00

parter

C. Zalewski

0

7:50-8:00

I piętro

ks. P. Wyka

0

7:50-8:00

II piętro

B. Pałasz

1

8:45-8:55

parter

A. Dziemiński 

1

8:45-8:55

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska 

1

8:45-8:55

II piętro

W. Navus-Wysocka

2

9:40-9:50

parter

J. Gralak 

2

9:40-9:50

I piętro

K. Małkiński

2

9:40-9:50

II piętro

E. Grzyb

3

10:35-10:50

parter

B. Galant

3

10:35-10:50

I piętro

B. Pobłocka

3

10:35-10:50

II piętro

N. Cygert

4

11:35-11:45

parter

Z. Rolbiecki

4

11:35-11:45

I piętro

J. Małkińska

4

11:35-11:45

II piętro

A. Kąkol  

5

12:30-12:40

parter

G. Reca

5

12:30-12:40

I piętro

W. Piwowarczyk

5

12:30-12:40

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

6

13:25-13:30

parter

B. Mielewczyk

6

13:25-13:30

I piętro

A. Zięba

6

13:25-13:30

II piętro

M. Schmidt

7

14:15-14:20

parter

M. Skowrońska  

7

14:15-14:20

I piętro

D. Żywicka

7

14:15-14:20

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

8

15:05-15:10

parter

 

8

15:05-15:10

I piętro

 

8

15:05-15:10

II piętro