Informacja o pracy I LO w Kościerzynie 14 listopada 2023 / wtorek Wersja 2

 

Uczniowie klas 3Aa/3A oraz 4Aa/4A po 2. lekcji biorą udział w zajęciach w ramach projektu Uranium „Pozytywna energia” na Politechnice Gdańskiej. Uczniowie z klasy 3Aa/3A niebiorący udziału w wyjeździe uczestniczą w zajęciach klasy 3Dd, a uczniowie klasy 4Aa/4A w zajęciach klasy 4D

Organizacja i opieka: Pani Grażyna Reca i Pan Maciej Szulc.

W ramach Tygodnia Edukacji Prawnej w godz. 10:00 – 13:00 na sali gimnastycznej odbędą się Międzyszkolne Debaty Oksfordzkie połączone ze spotkaniem z byłym prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, p. Andrzejem Zwarą. Przysłuchiwać im się będą klasy 1Cc i 1A

Organizacja i opieka: Pan Marcin Grulkowski.

Na dużej sali gimnastycznej odbędą się rozgrywki powiatowej licealiady w koszykówce 3x3

Organizacja i opieka: Pan Tomasz Stasiak.

Klasa 2C na lekcjach 5-6 bierze udział w zajęciach w sądzie

Organizacja i opieka: Pani Beata Mielewczyk.

Zmiany w planie lekcji  14 listopada 2023 / wtorek

nieobecni nauczyciele: p. Joanna Kreft-Bollin, ks. Łukasz Delewski, p. Rafał Słomiński, p. Grażyna Reca, p. Maciej Szulc

 

lekcja 1

1Aa gr. 1 j. angielski/9 A. Dziemiński z lekcji 2

1Aa gr. 2 wolne

1Bb wolne

1Dd wolne zaj. przełożone na lekcję 7

2Bb gr. 1 wolne zaj. przełożone lekcja 5

4Dd gr. wf1D wolne

4E wolne zaj. zrealizowane 10.11

4Ee j. angielski/20 B. Pobłocka

 

lekcja 2

1Aa gr. 1 edb/36 N. Cygert z 22.11 lekcja 1

1Aa gr. 2 j. angielski/9 A. Dziemiński z lekcji 1

1Bb muzyka/28 T. Chyła z lekcji 5

4Bb gr. 2 zaj. przełożone na 15.11 lekcja 7

4Dd gr. wf1D wolne

 

lekcja 3

1A cała klasa Debata Oksfordzka M. Frąckiewicz

1Cc Debata Oksfordzka B. Galant z 10.11 lekcja 2

1Dd geografia/37 L. Kowalke z lekcji 7

2Aa6 zmiana sali

2Ee/2E23 zmiana sali

3Ee/3E zzw/34 A. Kąkol z lekcji 8

 

lekcja 4

1A Debata Oksfordzka D. Żywicka

1Cc Debata Oksfordzka K. Kolińska

3Dd religia/30 ks. P. Warsiński z lekcji 8

4Cc wolne

 

lekcja 5

1A Debata Oksfordzka K. Kolińska

1Aa muzyka/28 T. Chyła z 15.11 lekcja 4

1Bb matematyka/25 J. Małkińska z 10.11

1Cc Debata Oksfordzka M. Grulkowski z lekcji 7

2Bb gr. 1 j. niemiecki/01 J. Kin z lekcji 1

2Ee/2E matematyka/B01 D. Żywicka z 16.11 lekcja 7

3Cc Debata Oksfordzka A. Kąkol

4Bb zaj. własne/wieczernik B. Pałasz

 

lekcja 6

1Aa matematyka/9 Z. Rolbiecki z 10.11 lekcja 6

2Aa -→30 zmiana sali

2A gr. 2 chemia/30 M. Skowrońska z 15.11 lekcja 2

3Bb religia/6 ks. P. Warsiński z lekcji 1

 

lekcja 7

1A wolne zaj. zrealizowane 08.11 lekcja 3

1Aa HiT/26 M. Grulkowski z 16.11 lekcja 1

1Cc wolne zaj. zrealizowane lekcja 5

1Dd matematyka/25 J. Małkińska z lekcji 1

2C →37 zmiana sali

2Bb wolne

2Dd geografia/37 L. Kowalke z lekcji 8

3Cc wolne

3C historia/23 W. Piwowarczyk z lekcji 8

 

lekcja 8

1Dd HiT/7 B. Galant z 10.11 lekcja 6

1Ee wolne zaj. zrealizowane 10.11 lekcja 6

2Aa wolne

2Bb wolne

2Cc wolne

2Dd historia/23 W. Piwowarczyk z lekcji 7

3C wolne zaj. zrealizowane lekcja 7

3Ee/3E wolne zaj. zrealizowane lekcja 3

 

Plan dyżurów 14 listopada 2023 / wtorek

0

7:50-8:00

parter

J. Gralak

0

7:50-8:00

I piętro

M. Frąckiewicz

0

7:50-8:00

II piętro

M. Szulc

1

8:45-8:55

parter

W. Szymańska

1

8:45-8:55

I piętro

A. Zięba

1

8:45-8:55

II piętro

M. Skowrońska

2

9:40-9:50

parter

A. Dziemiński

2

9:40-9:50

I piętro

J. Małkińska

2

9:40-9:50

II piętro

K. Kolińska

3

10:35-10:50

parter

C. Zalewski

3

10:35-10:50

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

3

10:35-10:50

II piętro

N. Cygert

4

11:35-11:45

parter

J. Willich

4

11:35-11:45

I piętro

K. Małkiński

4

11:35-11:45

II piętro

M. Schmidt

5

12:30-12:40

parter

B. Galant

5

12:30-12:40

I piętro

B. Pobłocka

5

12:30-12:40

II piętro

E. Grzyb

6

13:25-13:30

parter

I. Zgleszewska

6

13:25-13:30

I piętro

A. Kowalke

6

13:25-13:30

II piętro

W. Navus-Wysocka 

7

14:15-14:20

parter

Z. Rolbiecki

7

14:15-14:20

I piętro

W. Piwowarczyk

7

14:15-14:20

II piętro

B. Pałasz

8

15:05-15:10

parter

 

8

15:05-15:10

I piętro

 

8

15:05-15:10

II piętro