Informacja o pracy I LO w Kościerzynie –  14 lutego 2024 / środa

Samorząd Szkolny organizuje dzisiaj szkolne obchody Walentynek.

Dzisiaj biblioteka jest nieczynna.

Zmiany w planie lekcji  14 lutego 2024 / środa

J. Kin

 

1

2Aa II

zaj. odwołane

A. Zięba

 

 

 

 

2

2Aa I

zaj. odwołane

A. Zięba

 

 

 

 

3

2Bb II

zaj. własne / wieczernik

W. Navus-Wysocka

 

 

 

 

4

4Bb I

4Bb → chemia / 31 // z lekcji 5

M. Skowrońska

 

 

 

 

5

3Dd II

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

5

4Bb I

chemia / 31 // z lekcji 4

M. Skowrońska

6

3Dd I

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

 

 

 

 

7

3Dd wf1D

wf → 15.02 lekcja 3

K. Hinca

7

3Dd wf4C

wf → lekcja 1

B. Kowalewski

 

W. Szymańska

1

3Dd II

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

2

1Cc I

zaj. odwołane

B. Galant

4

3c

 zaj. własne / wieczernik

A. Dziemiński

5

3Dd I

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

6

3Dd II

zaj. odwołane

Z. Rolbiecki

7

1Cc II

zaj. odwołane

B. Galant

 

 

 

E. Stoltmann

2

1Dd wf1D

1Dd → angielski / 20 // 1Dd I – z 15.02 lekcja 7

B. Pobłocka

3

1Bb wf1D

zaj. własne / wieczernik

W. Navus-Wysocka

4

2Aa wf2D  2Bb wf2D

zaj. własne / szatnia

R. Cieszyński

5

3Bb wf1D

zaj. własne / szatnia

T. Stasiak 

6

3Bb wf1D

zaj. własne / szatnia

T. Stasiak

7

3Ee/3e wf1D

zaj. odwołane

A. Kąkol

8

2Ee wf1D

zaj. odwołane

A. Dziemiński

9

2Ee wf1D

zaj. odwołane

A. Dziemiński

 

A. Mańska

 

8

2a

zaj. odwołane

D. Żywicka

 

 

 

 

               

 

M. Szulc

 

1

3Aa

zaj. odwołane

 

 

 

 

 

2

3a

3Aa/3a → niemiecki / 30 // 3a – z lekcji 1

C. Zalewski

 

 

 

 

3

3Aa

3Aa/3a → angielski / 30 // 3Aa – z 16.02 lekcja 1

A. Zięba

 

 

 

 

5

2Ee

zaj. własne / wieczernik

B. Pobłocka

 

 

 

 

6

2Cc

polski / 30 // z lekcji 1

W. Navus-Wysocka

 

 

 

 

7

3Bb

angielski / 20 / 3Bb I – z 15.02 lekcja 1 // 3Bb II – z 20.02 lekcja 7

B. Pobłocka

7

4Ee

angielski → 15.02 lekcja 7

B. Pobłocka

8

2Bb

zrealizowano 12.02 na lekcji 5

M. Szulc

 

 

 

 

 

 Plan dyżurów 14 lutego 2024 / środa

0

7:50-8:00

parter

K. Drożdżyńska

0

7:50-8:00

I piętro

K. Kolińska

0

7:50-8:00

II piętro

N. Cygert

1

8:45-8:55

parter

B. Mielewczyk

1

8:45-8:55

I piętro

J. Małkińska

1

8:45-8:55

II piętro

M. Schmidt

2

9:40-9:50

parter

Z. Rolbiecki

2

9:40-9:50

I piętro

R. Słomiński

2

9:40-9:50

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

3

10:35-10:50

parter

A. Dziemiński 

3

10:35-10:50

I piętro

T. Chyła

3

10:35-10:50

II piętro

L. Kowalke

4

11:35-11:45

parter

G. Reca

4

11:35-11:45

I piętro

A. Zięba

4

11:35-11:45

II piętro

M. Skowrońska

5

12:30-12:40

parter

C. Zalewski

5

12:30-12:40

I piętro

W. Piwowarczyk

5

12:30-12:40

II piętro

M. Grulkowski

6

13:25-13:30

parter

B. Galant

6

13:25-13:30

I piętro

I. Gulczyńska-Zalewska

6

13:25-13:30

II piętro

ks. Ł. Delewski   

7

14:15-14:20

parter

I. Zgleszewska

7

14:15-14:20

I piętro

B. Pobłocka

7

14:15-14:20

II piętro

J. Tlołka-Łangowska