Informacja o pracy I LO w Kościerzynie piątek 22 września 2023

 

Klasy 4AA/4a i 4Ee/4e na wycieczce klasowej po Małopolsce i Słowacji.

Uczniowie nie uczestniczący w wyjeździe – uczęszczają na zajęcia klas 4Cc/4c i 4Dd.

Organizacja i opieka: Pani Weronika Navus-Wysocka i Pani Lucyna Kowalke.

 

Uczniowie Liceum biorą udział w rejsie szkoleniowym na STS „POGORIA” po Morzu Śródziemnym.

Lista uczestników na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pani Ewa Stoltmann, Pani Emilia Grzyb i pan Tomasz Stasiak.

 

Pani Dyrektor LO i niektórzy nauczyciele biorą udział w obchodach 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 4.

 
 

 

Zmiany w planie lekcji  piątek 22 września 2023  WERSJA 2

 

W. Navus-Wysocka

L. Kowalke

1

2Ee/2e wf3C

wf → lekcja 3

B. Kowalewski

1

3Aa

angielski → 26.09 lekcja 3

A. Zięba

2

2Ee/2e

zaj. odwołane

A. Dziemiński

2

3Aa/3a

zaj. odwołane

M. Szulc

3

2Ee/2e

zaj. odwołane

A. Dziemiński

3

 

 

 

4

 

 

 

4

2Cc

niemiecki / 37 // 2Cc I – z lekcji 1 // 2Cc II – z lekcji 2

J. Kreft-Bollin

5

 

 

 

5

2Aa

zaj. odwołane

A. Zięba

6

 

 

 

6

3Dd

zaj. kreatywne / 37 // z lekcji 7

A. Kowalke

7

2Cc

zaj. odwołane

W. Piwowarczyk

7

3Ee/3e

zaj. odwołane

A. Kąkol

8

 

 

 

8

2Dd

zaj. odwołane

M. Frąckiewicz

 

 

 

E. Stoltmann

E. Grzyb

 

1

4Cc

zaj. odwołane

E. Grzyb

2

 

 

 

3

4Cc

matematyka / 25 // z lekcji 5

J. Małkińska

5

2a wf1D

zaj. odwołane

D. Żywicka

 

6

2a wf1D

zaj. odwołane

D. Żywicka

7

1Bb wf1D

zaj. odwołane

C. Zalewski

8

1Bb wf1D

zaj. odwołane

C. Zalewski

 

T. Stasiak

G. Reca

5

2a wf3C  2Cc wf3C

zaj. odwołane

D. Żywicka

W. Piwowarczyk

5

1Ee

angielski / 6 // 1Ee I – z lekcji 7

I. Zgleszewska

6

2a wf3C  2Cc wf3C

zaj. odwołane

D. Żywicka

W. Piwowarczyk

6

1Cc

1Cc I → zaj. odwołane

B. Galant

1Cc II → zaj. własne / wieczernik

I. Gulczyńska-Zalewska

7

2e wf1D

zaj. odwołane

A. Dziemiński 

7

1Aa

zaj. odwołane

G. Reca

8

2e wf1D

zaj. odwołane

A. Dziemiński 

8

 

 

 

 


W. Piwowarczyk

M. Szulc

5

2Dd

chemia / 23 // z 29.09 lekcja 1

M. Skowrońska

5

3Ee/3e

zaj. odwołane

A. Kąkol

6

4c

zaj. odwołane

E. Grzyb

6

3a

3Aa/3a → niemiecki / 30 // 3a – z lekcji 1

C. Zalewski

7

2a

zaj. odwołane

D. Żywicka

7

2Aa

zaj. odwołane

A. Zięba

8

3c

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

8

 

 

 

 

E. Bławat  / M. Frąckiewicz

K. Hinca

 

1

3Cc/3c wf2D

3Ee/3e wf2D

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

A. Kąkol

2

4Cc/4c wf3C

zaj. odwołane

E. Grzyb

3

2Dd wf4C

zaj. własne / szatnia

B. Kowalewski

4

2Dd wf4C

zaj. własne / szatnia

R. Cieszyński 

5

1Bb II

1Bb → angielski / 8 // 1Bb II – z 28.09 lekcja 3

A. Dziemiński

 

6

2Dd I

zaj. własne / wieczernik

I. Gulczyńska-Zalewska

 


vacat (angielski)

2

3Dd II

angielski / 8

B. Pobłocka

3

3Dd I

angielski / 16

B. Pobłocka

4

3c

3Cc/3c → angielski / 35

J. Gralak

5

1Cc II

zaj. własne / wieczernik

C. Zalewski

7

1Cc I

zaj. odwołane

B. Galant

 

 

 

R. Słomiński

J. Willich   WERSJA 2

 

 

2

2c

zaj. własne / wieczernik

G. Reca

 

3

1a

1a I → informatyka / 28 // z lekcji 1

Z. Węsierski

 

1a II → angielski / 33 // z lekcji 1

M. Frąckiewicz

 

1Ee

geografia → B1

A. Kowalke

 

4

3Cc

3Cc/3c → angielski / 35 // 3Cc – z lekcji 8

J. Gralak

4

3Ee/3e

matematyka / B1 // z lekcji 6

D. Żywicka

 

3Cc historia → 27.09 lekcja 7 / 24

R. Słomiński

 

1a

chemia / 31 // z lekcji 6

M. Skowrońska

 

2Aa

historia → 23

W. Piwowarczyk 

 

5

 

 

 

5

2c

polski / 26 // z 28.09 lekcja 1

M. Schmidt

 

6

4Cc

historia  → 28.09 lekcja 7 / 22

R. Słomiński

6

1a

matematyka / B1 // z lekcji 4

D. Żywicka

 

 Plan dyżurów piątek 22 września 2023

0

7:50-8:00

parter

B. Mielewczyk

0

7:50-8:00

I piętro

A. Mańska

0

7:50-8:00

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

1

8:45-8:55

parter

M. Frąckiewicz

1

8:45-8:55

I piętro

I. Zgleszewska

1

8:45-8:55

II piętro

M. Szulc

2

9:40-9:50

parter

G. Reca

2

9:40-9:50

I piętro

W. Piwowarczyk

2

9:40-9:50

II piętro

M. Skowrońska 

3

10:35-10:50

parter

B. Galant

3

10:35-10:50

I piętro

J. Małkińska

3

10:35-10:50

II piętro

B. Pałasz   

4

11:35-11:45

parter

Z. Rolbiecki

4

11:35-11:45

I piętro

C. Zalewski 

4

11:35-11:45

II piętro

A. Kąkol 

5

12:30-12:40

parter

J. Kin

5

12:30-12:40

I piętro

A. Dziemiński  

5

12:30-12:40

II piętro

B. Pałasz

6

13:25-13:30

parter

J. Gralak

6

13:25-13:30

I piętro

M. Schmidt

6

13:25-13:30

II piętro

M. Grulkowski

7

14:15-14:20

parter

 

7

14:15-14:20

I piętro

B. Pobłocka 

7

14:15-14:20

II piętro