Informacja o pracy I LO w Kościerzynie poniedziałek 25 września 2023

 

Uczniowie Liceum biorą udział w rejsie szkoleniowym na STS „POGORIA” po Morzu Śródziemnym.

Lista uczestników na tablicy informacyjnej.

Organizacja i opieka: Pani Ewa Stoltmann, Pani Emilia Grzyb i pan Tomasz Stasiak.

 

Trwa pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. Lista pątników na tablicy informacyjnej. Uczniom na liście wpisujemy nieobecność usprawiedliwioną.

Organizacja i opieka: ks. Łukasz Delewski i ks. Patryk Wyka .

 

Na 7. lekcji klasa 4Bb gości naszą absolwentkę Martę Sierakowską. Tematem spotkania będą studia farmaceutyczne.

Organizacja i opieka: Pani Monika Skowrońska.

 

O godz. 15.00 w gab. 25 i 26 rozpoczyna się zebranie szkoleniowej rady pedagogicznej. W związku z tym przerwy po 4 i 5 lekcji zostają skrócone do 5 minut. Szczegółowy czas trwania lekcji został przedstawiony poniżej.

 
 

 

Zmiany w planie lekcji  poniedziałek 25 września 2023   WERSJA 2

E. Stoltmann

1

4Aa wf2D            4Bb wf2D

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka     J. Gralak

2

3Bb wf1D

zaj. odwołane

M. Grulkowski

E. Grzyb

 

1

2Aa

zaj. odwołane

A. Zięba

1

 

 

 

2

3Dd

angielski / 34

A. Dziemiński

2

 

 

 

3

4Cc/4c

historia / 33

R. Słomiński

3

 

 

 

                   

 

 

 

czas trwania lekcji

ks. P. Wyka 

1

bez zmian

 

1

4Cc/4c

zaj. odwołane

E. Grzyb

2

bez zmian

2

2Ee

zaj. odwołane

A. Dziemiński

3

bez zmian

3

2Ee

2Ee I → niemiecki / PATIO // z lekcji 1

I. Gulczyńska-Zalewska

2Ee I → hiszpański / WIECZERNIK // z lekcji 8

J. Gralak

4

bez zmian

4

 

 

 

5

11.40 – 12.25

5

1a

niemiecki / 28 // 1a I – z lekcji 8 // 1a II – z lekcji 7

J. Kreft-Bollin

2Aa II

niemiecki  → B2

J. Kin

2c II

2c → angielski / 31 // 2c II – z lekcji 6

B. Mielewczyk

1Bb I

chemia → czytelnia

J. Tlołka-Łangowska

6

12.30 – 13.15

6

1a

H i T / 28  // z lekcji 1

B. Galant

2c II

2c → niemiecki / 29 // 2c II – z lekcji 5

J. Kreft-Bollin 

2Bb II

niemiecki  → B2

J. Kin

7

13.20 – 14.05

7

4Aa/4a

zaj. odwołane

W. Navus-Wysocka

1a I

angielski → 06.10 lekcja 7

M. Frąckiewicz

8

14.10 – 14.55

8

2Ee

angielski / 36 // 2E II – z lekcji 1

A. Dziemiński

9

zaj. odwołane

 

 

 

 

T. Stasiak

2

1a wf 1D

zaj. odwołane

M. Skowrońska

3

1Aa wf2D      1Bb wf2D

zaj. własne / szatnia

R. Cieszyński

4

1Aa wf2D      1Bb wf2D

zaj. własne / szatnia

R. Cieszyński

5

1Ee wf1D

zaj. odwołane

K. Małkiński

6

1Ee wf1D

zaj. odwołane

K. Małkiński

7

3Cc/3c wf1D

zaj. odwołane

I. Gulczyńska-Zalewska

vacat (angielski)

 

1

3Cc

informatyka / 22 // z lekcji 2

K. Małkiński

1

2Cc I

angielski / 16 // z lekcji 1

J. Gralak

2Cc II

angielski / 20 // z lekcji 1

B. Pobłocka

4e

angielski → 29.09 lekcja 8

B. Pobłocka

2

3c

informatyka / 22 // z lekcji 1

K. Małkiński

2

3Cc

angielski / 16 // z lekcji 1

J. Gralak

2Cc

polski / 26 // z lekcji 1

W. Navus-Wysocka

2a II

niemiecki → 20

I. Gulczyńska-Zalewska

3

1Cc II

zaj. własne / wieczernik

B. Pałasz

 

5

3Dd I

angielski /  02

I. Zgleszewska

6

1Cc I

zaj. własne / wieczernik

A. Lubińska-Kaiser

K. Hinca 

5

1Cc wf2D   1Ee wf2D

1Cc wf2D → zaj. własne / szatnia

R. Cieszyński

1Ee wf2D → zaj. odwołane

K. Małkiński

6

1Cc wf2D   1Ee wf2D

1Cc wf2D → zaj. własne / szatnia

R. Cieszyński

1Ee wf2D → zaj. odwołane

K. Małkiński

7

2Bb wf1D

zaj. odwołane

A. Lubińska-Kaiser

8

2Bb wf1D

zaj. odwołane

A. Lubińska-Kaiser

                               

 

J. Willich 

7

2Cc

chemia / 31 // z lekcji 8

J. Tlołka-Łangowska

8

2Aa

zaj. odwołane

A. Zięba

 

 

 

 


Plan dyżurów poniedziałek 25 września 2023

0

7:50-8:00

parter

M. Frąckiewicz

0

7:50-8:00

I piętro

A. Zięba 

0

7:50-8:00

II piętro

L. Kowalke

1

8:45-8:55

parter

C. Zalewski

1

8:45-8:55

I piętro

R. Słomiński

1

8:45-8:55

II piętro

M. Schmidt

2

9:40-9:50

parter

J. Gralak

2

9:40-9:50

I piętro

J. Małkińska

2

9:40-9:50

II piętro

A. Lubińska-Kaiser

3

10:35-10:50

parter

Z. Rolbiecki

3

10:35-10:50

I piętro

W. Navus-Wysocka

3

10:35-10:50

II piętro

N. Cygert

4

11:35-11:45

parter

I. Gulczyńska-Zalewska

4

11:35-11:45

I piętro

B. Pobłocka

4

11:35-11:45

II piętro

B. Pałasz

5

12:30-12:40

parter

G. Reca

5

12:30-12:40

I piętro

J. Kreft-Bollin

5

12:30-12:40

II piętro

A. Kowalke

6

13:25-13:30

parter

B. Mielewczyk

6

13:25-13:30

I piętro

W. Piwowarczyk

6

13:25-13:30

II piętro

J. Tlołka-Łangowska

7

14:15-14:20

parter

B. Mielewczyk 

7

14:15-14:20

I piętro

D. Żywicka

7

14:15-14:20

II piętro

A. Dziemiński