Wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny uzyskali: Maksymilian Drewa z klasy IIIDd (IV miejsce w województwie), Mateusz Kryzel z klasy IIIAa i Hanna Lubecka z klasy IIIAa.

Wyróżnienie za dobry wynik w tym konkursie uzyskała Anna Słomińska z klasy IIIAa.

Najlepszy wynik w szkole w klasach pierwszych uzyskał Julian Lipski z klasy IAa, a w drugich Robert Pietrysko z klasy IIC.
Wszystkim uczestnikom konkursu, a zwłaszcza wyróżnionym serdecznie gratulujemy!


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych